பிர்மிங்கம் காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2022
முகப்பு  »  காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2022  »  பதக்க பட்டியல்

பிர்மிங்கம் காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2022 இந்திய வெற்றியாளர்கள் (Birmingham 2022)

2022ம் ஆண்டுக்கான காமன்வெல்த் போட்டிகள் இங்கிலாந்து நாட்டின் பிர்மிங்கம் நகரில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டிகள் ஜூலை 28ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 8ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் 72 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர் வீராங்கனைகள் பங்குபெறுகின்றனர். பதக்க பட்டியலை இங்கு பார்க்கலாம்.
4 arrow_drop_down
இந்தியா
22 16 23 61
இந்தியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
மல்யுத்தம்
6 1 5 12
பளு தூக்குதல்
3 3 4 10
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 4 3 8
குத்துச்சண்டை
3 1 3 7
டேபிள் டென்னிஸ் & பாரா டேபிள் டென்னிஸ்
4 1 2 7
பேட்மிண்டன்
3 1 2 6
ஜூடோ
0 2 1 3
எறிபந்தாட்டம்
0 1 1 2
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
1 1 0 2
ஸ்குவாஷ்
0 0 2 2
டி20 கிரிக்கெட்
0 1 0 1
பாரா பளுத்தூக்குதல்
1 0 0 1
1 arrow_drop_down
ஆஸ்திரேலியா
67 57 54 178
ஆஸ்திரேலியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
25 21 19 65
தடகளம் & பாரா தடகளம்
10 10 4 24
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
8 2 3 13
ஜூடோ
2 0 8 10
டைவிங்
4 3 3 10
ஜிம்னாடிக்ஸ்
3 4 2 9
டேபிள் டென்னிஸ் & பாரா டேபிள் டென்னிஸ்
1 3 2 6
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
3 3 0 6
குத்துச்சண்டை
0 2 3 5
சைக்கிளிங் - டைம் ட்ரையல்
3 0 1 4
பளு தூக்குதல்
1 2 1 4
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
0 1 3 4
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக்
1 1 1 3
3×3 கூடைப்பந்து
0 1 1 2
எறிபந்தாட்டம்
1 1 0 2
கைப்பந்து
1 1 0 2
3×3 சக்கர நாற்காலி கூடைப்பந்து
1 1 0 2
மல்யுத்தம்
0 0 2 2
பாரா பளுத்தூக்குதல்
0 0 1 1
சைக்கிளிங் - மவுண்டைன் பைக்
0 1 0 1
டி20 கிரிக்கெட்
1 0 0 1
வலைப்பந்து
1 0 0 1
ரக்பி
1 0 0 1
2 arrow_drop_down
இங்கிலாந்து
57 66 53 176
இங்கிலாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
7 15 12 34
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
8 16 8 32
ஜிம்னாடிக்ஸ்
10 5 1 16
டைவிங்
6 4 5 15
ஜூடோ
5 3 5 13
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
1 4 4 9
குத்துச்சண்டை
2 3 3 8
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
2 2 3 7
ஸ்குவாஷ்
2 3 1 6
டேபிள் டென்னிஸ் & பாரா டேபிள் டென்னிஸ்
2 1 2 5
பளு தூக்குதல்
3 1 1 5
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
4 1 0 5
மல்யுத்தம்
0 0 3 3
பேட்மிண்டன்
0 3 0 3
பாரா பளுத்தூக்குதல்
1 2 0 3
3×3 சக்கர நாற்காலி கூடைப்பந்து
0 0 2 2
3×3 கூடைப்பந்து
1 1 0 2
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக்
1 0 1 2
எறிபந்தாட்டம்
1 0 1 2
சைக்கிளிங் - டைம் ட்ரையல்
0 2 0 2
கைப்பந்து
0 0 1 1
சைக்கிளிங் - மவுண்டைன் பைக்
1 0 0 1
3 arrow_drop_down
கனடா
26 32 34 92
கனடா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
7 7 6 20
மல்யுத்தம்
3 5 4 12
ஜிம்னாடிக்ஸ்
0 3 5 8
ஜூடோ
4 3 1 8
பளு தூக்குதல்
2 2 4 8
தடகளம் & பாரா தடகளம்
4 1 2 7
டைவிங்
1 2 3 6
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக்
1 2 2 5
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
0 3 2 5
குத்துச்சண்டை
1 0 3 4
கைப்பந்து
1 1 0 2
3×3 சக்கர நாற்காலி கூடைப்பந்து
1 1 0 2
3×3 கூடைப்பந்து
1 0 1 2
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
0 0 1 1
பேட்மிண்டன்
0 1 0 1
ஸ்குவாஷ்
0 1 0 1
5 arrow_drop_down
நியூசிலாந்து
20 12 17 49
நியூசிலாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
8 4 1 13
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
5 2 2 9
தடகளம் & பாரா தடகளம்
2 2 2 6
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
0 0 3 3
ஸ்குவாஷ்
3 0 0 3
ஜூடோ
0 1 2 3
ரக்பி
0 0 2 2
சைக்கிளிங் - டைம் ட்ரையல்
1 0 1 2
சைக்கிளிங் - மவுண்டைன் பைக்
1 1 0 2
டி20 கிரிக்கெட்
0 0 1 1
வலைப்பந்து
0 0 1 1
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
0 1 0 1
பளு தூக்குதல்
0 1 0 1
குத்துச்சண்டை
0 0 1 1
மல்யுத்தம்
0 0 1 1
6 arrow_drop_down
ஸ்காட்லாந்து
13 11 27 51
ஸ்காட்லாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
2 1 9 12
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
1 5 3 9
தடகளம் & பாரா தடகளம்
2 2 4 8
குத்துச்சண்டை
3 0 2 5
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
3 0 2 5
ஜூடோ
1 1 2 4
சைக்கிளிங் - டைம் ட்ரையல்
0 1 1 2
ஸ்குவாஷ்
0 0 1 1
டைவிங்
1 0 0 1
பாரா பளுத்தூக்குதல்
0 0 1 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக்
0 1 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ்
0 0 1 1
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
0 0 1 1
7 arrow_drop_down
நைஜீரியா
12 9 14 35
நைஜீரியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
6 1 3 10
மல்யுத்தம்
3 2 2 7
பளு தூக்குதல்
2 1 3 6
பாரா பளுத்தூக்குதல்
1 2 1 4
டேபிள் டென்னிஸ் & பாரா டேபிள் டென்னிஸ்
0 2 2 4
குத்துச்சண்டை
0 1 3 4
8 arrow_drop_down
வேல்ஸ்
8 6 14 28
வேல்ஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை
2 1 3 6
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
1 1 4 6
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
1 1 1 3
தடகளம் & பாரா தடகளம்
2 0 1 3
ஜூடோ
0 1 1 2
டேபிள் டென்னிஸ் & பாரா டேபிள் டென்னிஸ்
1 0 1 2
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
0 0 2 2
சைக்கிளிங் - டைம் ட்ரையல்
0 0 1 1
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக்
1 0 0 1
ஸ்குவாஷ்
0 1 0 1
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
0 1 0 1
9 arrow_drop_down
தென்னாப்பிரிக்கா
7 9 11 27
தென்னாப்பிரிக்கா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
4 4 3 11
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 2 2 5
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
0 1 1 2
குத்துச்சண்டை
0 0 2 2
ஜூடோ
1 0 1 2
ரக்பி
1 0 0 1
ஜிம்னாடிக்ஸ்
0 0 1 1
சைக்கிளிங் - மவுண்டைன் பைக்
0 0 1 1
சைக்கிளிங் - டைம் ட்ரையல்
0 1 0 1
மல்யுத்தம்
0 1 0 1
10 arrow_drop_down
மலேசியா
7 8 8 23
மலேசியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பேட்மிண்டன்
2 1 2 5
டைவிங்
0 3 1 4
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக்
2 0 1 3
பளு தூக்குதல்
2 1 0 3
டேபிள் டென்னிஸ் & பாரா டேபிள் டென்னிஸ்
0 2 0 2
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
0 1 1 2
பாரா பளுத்தூக்குதல்
1 0 0 1
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
0 0 1 1
ஜூடோ
0 0 1 1
ஸ்குவாஷ்
0 0 1 1
11 arrow_drop_down
வட அயர்லாந்து
7 7 4 18
வட அயர்லாந்து - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை
5 1 1 7
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
1 1 1 3
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
1 1 0 2
ஜூடோ
0 0 2 2
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 2 0 2
ஜிம்னாடிக்ஸ்
0 1 0 1
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
0 1 0 1
12 arrow_drop_down
ஜமைக்கா
6 6 3 15
ஜமைக்கா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
6 4 3 13
ஜூடோ
0 1 0 1
வலைப்பந்து
0 1 0 1
13 arrow_drop_down
கென்யா
6 5 10 21
கென்யா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
6 5 9 20
பாரா பளுத்தூக்குதல்
0 0 1 1
14 arrow_drop_down
சிங்கப்பூர்
4 4 4 12
சிங்கப்பூர் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
டேபிள் டென்னிஸ் & பாரா டேபிள் டென்னிஸ்
3 2 2 7
பேட்மிண்டன்
1 0 2 3
நீச்சல் மற்றும் பாரா நீச்சல்
0 2 0 2
15 arrow_drop_down
டிரிண்டாட், டொபாகோ
3 2 1 6
டிரிண்டாட், டொபாகோ - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
சைக்கிளிங் - டிராக் & பாரா ட்ராக்
1 1 1 3
தடகளம் & பாரா தடகளம்
2 1 0 3
16 arrow_drop_down
உகாண்டா
3 0 2 5
உகாண்டா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
3 0 1 4
குத்துச்சண்டை
0 0 1 1
17 arrow_drop_down
சைப்ரஸ்
2 3 6 11
சைப்ரஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜிம்னாடிக்ஸ்
1 1 4 6
ஜிம்னாடிக்ஸ் - ரித்மிக்
0 2 1 3
ஜூடோ
1 0 0 1
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 0 1 1
18 arrow_drop_down
பாகிஸ்தான்
2 3 3 8
பாகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
மல்யுத்தம்
0 3 2 5
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 0 0 1
ஜூடோ
0 0 1 1
பளு தூக்குதல்
1 0 0 1
19 arrow_drop_down
சமோவா
1 4 0 5
சமோவா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பளு தூக்குதல்
1 3 0 4
குத்துச்சண்டை
0 1 0 1
20 arrow_drop_down
பார்பிடாஸ்
1 1 1 3
பார்பிடாஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 1 1 3
20 arrow_drop_down
கேமரூண்
1 1 1 3
கேமரூண் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
மல்யுத்தம்
0 0 1 1
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 1 0 1
பளு தூக்குதல்
1 0 0 1
20 arrow_drop_down
சாம்பியா
1 1 1 3
சாம்பியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை
0 1 1 2
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 0 0 1
23 arrow_drop_down
கிரெனடா
1 1 0 2
கிரெனடா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 1 0 2
23 arrow_drop_down
பகாமாஸ்
1 1 0 2
பகாமாஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 1 0 2
25 arrow_drop_down
பெர்முடா
1 0 1 2
பெர்முடா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ட்ரையத்லான் & பாரா ட்ரையத்லான்
1 0 0 1
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 0 1 1
26 arrow_drop_down
பிரிட்டன் விர்ஜின் தீவு
1 0 0 1
பிரிட்டன் விர்ஜின் தீவு - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
1 0 0 1
27 arrow_drop_down
மொரிஷியஸ்
0 3 2 5
மொரிஷியஸ் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜூடோ
0 1 2 3
குத்துச்சண்டை
0 1 0 1
பளு தூக்குதல்
0 1 0 1
28 arrow_drop_down
கானா
0 2 3 5
கானா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை
0 2 1 3
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 0 2 2
29 arrow_drop_down
ஃபிஜி
0 2 2 4
ஃபிஜி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ரக்பி
0 2 0 2
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 0 1 1
பளு தூக்குதல்
0 0 1 1
30 arrow_drop_down
மொசாம்பிக்
0 2 1 3
மொசாம்பிக் - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை
0 2 1 3
31 arrow_drop_down
இலங்கை
0 1 3 4
இலங்கை - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 1 1 2
பளு தூக்குதல்
0 0 1 1
மல்யுத்தம்
0 0 1 1
32 arrow_drop_down
தான்சானியா
0 1 2 3
தான்சானியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை
0 0 2 2
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 1 0 1
33 arrow_drop_down
போட்ஸ்வானா
0 1 1 2
போட்ஸ்வானா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 1 0 1
குத்துச்சண்டை
0 0 1 1
33 arrow_drop_down
குயெர்ன்சி
0 1 1 2
குயெர்ன்சி - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 0 1 1
Lawn Bowls and Para Lawn Bowls
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
டோமினிக்கா
0 1 0 1
டோமினிக்கா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
பப்புவா நியூ கினியா
0 1 0 1
பப்புவா நியூ கினியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பளு தூக்குதல்
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
செயிண்ட் லூசியா
0 1 0 1
செயிண்ட் லூசியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 1 0 1
35 arrow_drop_down
காம்பியா
0 1 0 1
காம்பியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜூடோ
0 1 0 1
39 arrow_drop_down
நமிபியா
0 0 4 4
நமிபியா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
தடகளம் & பாரா தடகளம்
0 0 3 3
சைக்கிளிங் - மவுண்டைன் பைக்
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
மால்டா
0 0 1 1
மால்டா - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
ஜூடோ
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
நவூரு
0 0 1 1
நவூரு - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
பளு தூக்குதல்
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
நியுவே
0 0 1 1
நியுவே - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
குத்துச்சண்டை
0 0 1 1
40 arrow_drop_down
வனுவாட்டு
0 0 1 1
வனுவாட்டு - பதக்க பட்டியல் Morechevron_right
கைப்பந்து
0 0 1 1
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X