ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை 2019 Most Wickets

pos Player Mat Inns Overs Runs WKTS AVG ECO 5W
1
மிட்செல் ஸ்டார்க்
10 10 92.2 502 27 18.59 5.44 2
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
England Semi Final 2 9 0 70 1 7.78
South Africa Match 45 9 0 59 2 6.56
New Zealand Match 37 9.4 1 26 5 2.77
England Match 32 8.4 1 43 4 5.12
Bangladesh Match 26 10 0 55 2 5.5
Sri Lanka Match 20 10 0 55 4 5.5
Pakistan Match 17 9 1 43 2 4.78
India Match 14 10 0 74 0 7.4
West Indies Match 10 10 1 46 5 4.6
Afghanistan Match 4 7 1 31 1 4.43
2
முஸ்தபிர் ரஹ்மான்
8 8 72.1 484 20 24.20 6.71 2
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Pakistan Match 43 10 0 75 5 7.5
India Match 40 10 1 59 5 5.9
Afghanistan Match 31 8 1 32 2 4
Australia Match 26 9 0 69 1 7.67
West Indies Match 23 9 0 59 3 6.56
England Match 12 9 0 75 1 8.33
New Zealand Match 9 7.1 0 48 0 6.76
South Africa Match 5 10 0 67 3 6.7
3
ஜோப்ரா ஆர்க்கேர்
10 10 90.5 419 19 22.05 4.61 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
New Zealand Final 10 0 42 1 4.2
New Zealand Final 1 0 15 0 15
Australia Semi Final 2 10 0 32 2 3.2
New Zealand Match 41 7 1 17 1 2.43
India Match 38 10 0 45 0 4.5
Australia Match 32 9 0 56 1 6.22
Sri Lanka Match 27 10 2 52 3 5.2
Afghanistan Match 24 10 1 52 3 5.2
West Indies Match 19 9 1 30 3 3.33
Bangladesh Match 12 8.5 2 29 3 3.41
Pakistan Match 6 10 0 79 0 7.9
South Africa Match 1 7 1 27 3 3.86
4
ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா
9 9 84 371 18 20.61 4.42 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
New Zealand Semi Final 1 10 1 39 1 3.9
Sri Lanka Match 44 10 2 37 3 3.7
Bangladesh Match 40 10 1 55 4 5.5
England Match 38 10 1 44 1 4.4
West Indies Match 34 6 1 9 2 1.5
Afghanistan Match 28 10 1 39 2 3.9
Pakistan Match 22 8 0 52 0 6.5
Australia Match 14 10 1 61 0 6.1
South Africa Match 8 10 1 35 2 3.5
5
லோகி பெர்குசன்
8 8 73.4 359 18 19.94 4.87 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
England Final 10 0 50 3 5
India Semi Final 1 10 0 43 1 4.3
Australia Match 37 10 0 49 2 4.9
Pakistan Match 33 8.1 0 50 1 6.17
West Indies Match 29 10 0 59 3 5.9
South Africa Match 25 10 0 59 3 5.9
Afghanistan Match 13 9.1 3 37 0 4.07
Bangladesh Match 9 10 0 40 1 4
Sri Lanka Match 3 6.2 0 22 3 3.55
6
மார்க் வுட்
9 9 79.4 414 17 24.35 5.2 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
New Zealand Final 10 1 49 1 4.9
Australia Semi Final 2 9 0 45 1 5
New Zealand Match 41 9 0 34 3 3.78
India Match 38 10 0 73 0 7.3
Australia Match 32 9 0 59 1 6.56
Sri Lanka Match 27 8 0 40 3 5
Afghanistan Match 24 10 1 40 2 4
West Indies Match 19 6.4 0 18 3 2.81
Bangladesh Match 12 8 0 52 2 6.5
Pakistan Match 6 10 0 53 2 5.3
7
Mohammad Amir
8 8 73 358 17 21.06 4.9 1
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangladesh Match 43 7 0 31 1 4.43
Afghanistan Match 36 10 1 41 0 4.1
New Zealand Match 33 10 0 67 1 6.7
South Africa Match 30 10 1 49 2 4.9
India Match 22 10 1 47 3 4.7
Australia Match 17 10 2 30 5 3
England Match 6 10 0 67 2 6.7
West Indies Match 2 6 0 26 3 4.33
8
டிரெண்ட் போல்ட்
9 9 89 412 17 24.24 4.63 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
England Final 10 0 67 0 6.7
England Final 1 0 15 0 15
India Semi Final 1 10 2 42 2 4.2
England Match 41 10 0 56 2 5.6
Australia Match 37 10 1 51 4 5.1
Pakistan Match 33 10 0 48 1 4.8
West Indies Match 29 10 1 30 4 3
South Africa Match 25 10 0 63 1 6.3
Afghanistan Match 13 10 0 34 0 3.4
Bangladesh Match 9 10 0 44 2 4.4
Sri Lanka Match 3 9 0 44 1 4.89
9
ஷஹீன் அப்ரிடி
5 5 47.1 234 16 14.62 4.96 1
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangladesh Match 43 9.1 0 35 6 3.85
Afghanistan Match 36 10 0 47 4 4.7
New Zealand Match 33 10 3 28 3 2.8
South Africa Match 30 8 0 54 1 6.75
Australia Match 17 10 0 70 2 7
10
முகமது சமி
4 4 35.1 193 14 13.79 5.49 1
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangladesh Match 40 9 0 68 1 7.56
England Match 38 10 1 69 5 6.9
West Indies Match 34 6.2 0 16 4 2.58
Afghanistan Match 28 9.5 1 40 4 4.21
11
பாட் கும்மின்ஸ்
10 10 86.1 427 14 30.50 4.96 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
England Semi Final 2 7 0 34 1 4.86
South Africa Match 45 9 0 66 1 7.33
New Zealand Match 37 6 1 14 1 2.33
England Match 32 8 1 41 0 5.13
Bangladesh Match 26 10 1 65 0 6.5
Sri Lanka Match 20 7.5 0 38 2 5.07
Pakistan Match 17 10 0 33 3 3.3
India Match 14 10 0 55 0 5.5
West Indies Match 10 10 3 41 2 4.1
Afghanistan Match 4 8.2 0 40 3 4.88
12
கிறிஸ் மோரிஸ்
8 7 63.4 341 13 26.23 5.36 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Australia Match 45 9 0 63 1 7
Sri Lanka Match 35 9.3 0 46 3 4.95
Pakistan Match 30 9 0 61 0 6.78
New Zealand Match 25 10 0 49 3 4.9
Afghanistan Match 21 6.1 2 13 3 2.13
India Match 8 10 3 36 1 3.6
Bangladesh Match 5 10 0 73 2 7.3
13
கிறிஸ் வோக்ஸ்
10 10 76 409 13 31.46 5.38 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
New Zealand Final 9 0 37 3 4.11
Australia Semi Final 2 8 0 20 3 2.5
New Zealand Match 41 8 0 44 1 5.5
India Match 38 10 3 58 2 5.8
Australia Match 32 10 0 46 2 4.6
Sri Lanka Match 27 5 0 22 1 4.4
Afghanistan Match 24 9 0 41 0 4.56
West Indies Match 19 5 2 16 1 3.2
Bangladesh Match 12 8 0 67 0 8.38
Pakistan Match 6 8 1 71 3 8.88
South Africa Match 1 5 0 24 0 4.8
14
லசித் மலிங்கா
7 7 61.4 373 13 28.69 6.05 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
India Match 44 10 1 82 1 8.2
West Indies Match 39 10 0 55 3 5.5
South Africa Match 35 10 1 47 1 4.7
England Match 27 10 1 43 4 4.3
Australia Match 20 10 1 61 1 6.1
Afghanistan Match 7 6.4 0 39 3 6.09
New Zealand Match 3 5 0 46 0 9.2
15
மாட் ஹென்றி
8 8 70.2 352 13 27.08 5 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
England Final 10 2 40 1 4
India Semi Final 1 10 1 37 3 3.7
England Match 41 10 0 54 2 5.4
Pakistan Match 33 7 0 25 0 3.57
West Indies Match 29 9 0 76 1 8.44
South Africa Match 25 10 2 34 0 3.4
Afghanistan Match 13 8 0 50 0 6.25
Bangladesh Match 9 9.2 0 47 4 5.11
Sri Lanka Match 3 7 0 29 3 4.14
16
முஹம்மது சைப்புதின்
7 7 58 417 13 32.08 7.19 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Pakistan Match 43 9 0 77 3 8.56
India Match 40 7 0 59 0 8.43
Afghanistan Match 31 8 0 33 1 4.13
West Indies Match 23 10 1 72 3 7.2
England Match 12 9 0 78 2 8.67
New Zealand Match 9 7 0 41 2 5.86
South Africa Match 5 8 1 57 2 7.13
17
ஜிம்மி நீஷம்
9 8 47.3 249 12 20.75 5.24 1
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
England Final 7 0 43 3 6.14
India Semi Final 1 7.3 0 49 1 6.71
England Match 41 10 1 41 2 4.1
Australia Match 37 6 0 28 2 4.67
Pakistan Match 33 3 0 20 0 6.67
West Indies Match 29 6 0 35 1 5.83
Afghanistan Match 13 10 1 31 0 3.1
Bangladesh Match 9 2 0 24 0 12
Sri Lanka Match 3 3 0 21 1 7
18
ஷெல்டன் காட்ரேல்
9 9 67 392 12 32.67 5.85 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Afghanistan Match 42 7 0 43 0 6.14
Sri Lanka Match 39 10 0 69 1 6.9
India Match 34 10 0 50 2 5
New Zealand Match 29 10 1 56 4 5.6
Bangladesh Match 23 10 0 65 0 6.5
England Match 19 3 0 17 0 5.67
South Africa Match 15 4 1 18 2 4.5
Australia Match 10 9 0 56 2 6.22
Pakistan Match 2 4 0 18 1 4.5
19
யுவேந்திர சாஹல்
8 8 74 442 12 36.83 5.97 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
New Zealand Semi Final 1 10 0 63 1 6.3
Bangladesh Match 40 10 0 50 1 5
England Match 38 10 0 88 0 8.8
West Indies Match 34 7 0 39 2 5.57
Afghanistan Match 28 10 0 36 2 3.6
Pakistan Match 22 7 0 53 0 7.57
Australia Match 14 10 0 62 0 6.2
South Africa Match 8 10 0 51 4 5.1
20
அதில் ரஷித்
10 10 84 487 11 44.27 5.8 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
New Zealand Final 8 0 39 0 4.88
Australia Semi Final 2 10 0 54 3 5.4
New Zealand Match 41 5 0 30 1 6
India Match 38 6 0 40 0 6.67
Australia Match 32 10 0 49 0 4.9
Sri Lanka Match 27 10 0 45 2 4.5
Afghanistan Match 24 10 0 66 3 6.6
West Indies Match 19 10 0 61 0 6.1
Bangladesh Match 12 10 0 64 1 6.4
Pakistan Match 6 5 0 43 0 8.6
South Africa Match 1 8 0 35 1 4.38
21
அன்டைல் பெஹ்லுக்வாயோ
9 8 61.5 336 11 30.55 5.43 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Australia Match 45 2.5 0 22 2 8.8
Sri Lanka Match 35 8 0 38 1 4.75
Pakistan Match 30 8 0 49 1 6.13
New Zealand Match 25 8.3 0 73 1 8.8
Afghanistan Match 21 8 1 18 2 2.25
India Match 8 8.3 0 40 1 4.82
Bangladesh Match 5 10 1 52 2 5.2
England Match 1 8 0 44 1 5.5
22
இம்ரான் தாஹிர்
9 8 76 374 11 34.00 4.92 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Australia Match 45 9 0 59 1 6.56
Sri Lanka Match 35 10 0 36 0 3.6
Pakistan Match 30 10 0 41 2 4.1
New Zealand Match 25 10 0 33 0 3.3
Afghanistan Match 21 7 0 29 4 4.14
India Match 8 10 0 58 0 5.8
Bangladesh Match 5 10 0 57 2 5.7
England Match 1 10 0 61 2 6.1
23
ககிஸோ ரபாடா
9 8 78 397 11 36.09 5.09 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Australia Match 45 10 0 56 3 5.6
Sri Lanka Match 35 10 2 36 2 3.6
Pakistan Match 30 10 0 65 0 6.5
New Zealand Match 25 10 0 42 1 4.2
Afghanistan Match 21 8 1 36 1 4.5
India Match 8 10 1 39 2 3.9
Bangladesh Match 5 10 0 57 0 5.7
England Match 1 10 0 66 2 6.6
24
ஷாகிப் ஹசன்
8 8 74 399 11 36.27 5.39 1
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Pakistan Match 43 10 0 57 0 5.7
India Match 40 10 0 41 1 4.1
Afghanistan Match 31 10 1 29 5 2.9
Australia Match 26 6 0 50 0 8.33
West Indies Match 23 8 0 54 2 6.75
England Match 12 10 0 71 0 7.1
New Zealand Match 9 10 0 47 2 4.7
South Africa Match 5 10 0 50 1 5
25
Wahab Riaz
8 8 66.4 400 11 36.36 6 0
Against Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangladesh Match 43 7 0 33 1 4.71
Afghanistan Match 36 8 0 29 2 3.63
New Zealand Match 33 10 0 55 0 5.5
South Africa Match 30 10 0 46 3 4.6
India Match 22 10 0 71 1 7.1
Australia Match 17 8 0 44 1 5.5
England Match 6 10 0 82 3 8.2
West Indies Match 2 3.4 1 40 0 11.76
புள்ளிகள்
அணிகள் M W L Pts
இந்தியா 9 7 1 15
ஆஸ்திரேலியா 9 7 2 14
இங்கிலாந்து 9 6 3 12
நியூசிலாந்து 9 5 3 11
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X