புள்ளி பட்டியல்
அணிகள் M W L Pts
மும்பை 11 7 4 14
டெல்லி 11 7 4 14
பெங்களூர் 11 7 4 14
Powered by