ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2018 கணிப்புகள்

Completed Matches

July 15 2018, 08:30 PM
Luzhniki Stadium, Moscow
பிரான்ஸ்
45% (544 Votes)
குரேஷியா
(676 Votes)55%
July 14 2018, 07:30 PM
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
பெல்ஜியம்
62% (424 Votes)
இங்கிலாந்து
(262 Votes)38%
July 11 2018, 11:30 PM
Luzhniki Stadium, Moscow
குரேஷியா
47% (688 Votes)
இங்கிலாந்து
(784 Votes)53%
July 10 2018, 11:30 PM
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
பிரான்ஸ்
50% (673 Votes)
பெல்ஜியம்
(671 Votes)50%
July 7 2018, 11:30 PM
Fisht Olympic Stadium, Sochi
ரஷ்யா
43% (592 Votes)
குரேஷியா
(799 Votes)57%
July 7 2018, 07:30 PM
Samara Arena, Samara
ஸ்வீடன்
38% (401 Votes)
இங்கிலாந்து
(645 Votes)62%
July 6 2018, 11:30 PM
Kazan Arena, Kazan
பிரேசில்
68% (983 Votes)
பெல்ஜியம்
(468 Votes)32%
July 6 2018, 07:30 PM
Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod
உருகுவே
47% (783 Votes)
பிரான்ஸ்
(891 Votes)53%
July 3 2018, 11:30 PM
Otkrytie Arena, Moscow
கொலம்பியா
37% (345 Votes)
இங்கிலாந்து
(578 Votes)63%
July 3 2018, 07:30 PM
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
ஸ்வீடன்
59% (640 Votes)
சுவிட்சர்லாந்து
(446 Votes)41%
July 2 2018, 11:30 PM
Rostov Arena, Rostov-on-Don
பெல்ஜியம்
67% (679 Votes)
ஜப்பான்
(334 Votes)33%
July 2 2018, 07:30 PM
Samara Arena, Samara
பிரேசில்
76% (1,423 Votes)
மெக்சிகோ
(442 Votes)24%
July 1 2018, 11:30 PM
Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod
குரேஷியா
72% (1,106 Votes)
டென்மார்க்
(440 Votes)28%
July 1 2018, 07:30 PM
Luzhniki Stadium, Moscow
ஸ்பெயின்
74% (1,179 Votes)
ரஷ்யா
(413 Votes)26%
June 30 2018, 11:30 PM
Fisht Olympic Stadium, Sochi
உருகுவே
38% (542 Votes)
போர்ச்சுகல்
(882 Votes)62%
June 30 2018, 07:30 PM
Kazan Arena, Kazan
பிரான்ஸ்
33% (519 Votes)
அர்ஜென்டீனா
(1,064 Votes)67%
Group G, June 28 2018, 11:30 PM
Mordovia Arena, Saransk
பனாமா
47% (206 Votes)
துனீஷியா
(237 Votes)53%
Group G, June 28 2018, 11:30 PM
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad
இங்கிலாந்து
53% (266 Votes)
பெல்ஜியம்
(232 Votes)47%
Group H, June 28 2018, 07:30 PM
Volgograd Arena, Volgograd
ஜப்பான்
55% (306 Votes)
போலந்து
(250 Votes)45%
Group H, June 28 2018, 07:30 PM
Samara Arena, Samara
செனகல்
45% (305 Votes)
கொலம்பியா
(377 Votes)55%
Group E, June 27 2018, 11:30 PM
Otkrytie Arena, Moscow
செர்பியா
22% (155 Votes)
பிரேசில்
(546 Votes)78%
Group E, June 27 2018, 11:30 PM
Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod
சுவிட்சர்லாந்து
56% (328 Votes)
கோஸ்டாரிகா
(259 Votes)44%
Group F, June 27 2018, 07:30 PM
Central Stadium, Yekaterinburg
மெக்சிகோ
58% (393 Votes)
ஸ்வீடன்
(284 Votes)42%
Group F, June 27 2018, 07:30 PM
Kazan Arena, Kazan
கொரியா
23% (166 Votes)
ஜெர்மனி
(542 Votes)77%
Group D, June 26 2018, 11:30 PM
Rostov Arena, Rostov-on-Don
ஐஸ்லாந்து
31% (145 Votes)
குரேஷியா
(329 Votes)69%
Group D, June 26 2018, 11:30 PM
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
நைஜீரியா
33% (160 Votes)
அர்ஜென்டீனா
(328 Votes)67%
Group C, June 26 2018, 07:30 PM
Fisht Olympic Stadium, Sochi
ஆஸ்திரேலியா
45% (228 Votes)
பெரு
(282 Votes)55%
Group C, June 26 2018, 07:30 PM
Luzhniki Stadium, Moscow
டென்மார்க்
34% (146 Votes)
பிரான்ஸ்
(284 Votes)66%
Group B, June 25 2018, 11:30 PM
Mordovia Arena, Saransk
ஈரான்
35% (123 Votes)
போர்ச்சுகல்
(232 Votes)65%
Group B, June 25 2018, 11:30 PM
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad
ஸ்பெயின்
59% (200 Votes)
மொராக்கோ
(137 Votes)41%
Group A, June 25 2018, 07:30 PM
Samara Arena, Samara
உருகுவே
49% (176 Votes)
ரஷ்யா
(186 Votes)51%
Group A, June 25 2018, 07:30 PM
Volgograd Arena, Volgograd
சவுதி அரேபியா
41% (144 Votes)
எகிப்து
(204 Votes)59%
Group H, June 24 2018, 11:30 PM
Kazan Arena, Kazan
போலந்து
49% (133 Votes)
கொலம்பியா
(141 Votes)51%
Group H, June 24 2018, 08:30 PM
Central Stadium, Yekaterinburg
ஜப்பான்
49% (142 Votes)
செனகல்
(149 Votes)51%
Group G, June 24 2018, 05:30 PM
Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod
இங்கிலாந்து
57% (164 Votes)
பனாமா
(123 Votes)43%
Group F, June 23 2018, 11:30 PM
Fisht Olympic Stadium, Sochi
ஜெர்மனி
54% (142 Votes)
ஸ்வீடன்
(123 Votes)46%
Group F, June 23 2018, 08:30 PM
Rostov Arena, Rostov-on-Don
கொரியா
42% (123 Votes)
மெக்சிகோ
(171 Votes)58%
Group G, June 23 2018, 05:30 PM
Otkrytie Arena, Moscow
பெல்ஜியம்
57% (165 Votes)
துனீஷியா
(125 Votes)43%
Group E, June 22 2018, 11:30 PM
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad
செர்பியா
50% (140 Votes)
சுவிட்சர்லாந்து
(140 Votes)50%
Group D, June 22 2018, 08:30 PM
Volgograd Arena, Volgograd
நைஜீரியா
48% (153 Votes)
ஐஸ்லாந்து
(166 Votes)52%
Group E, June 22 2018, 05:30 PM
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
பிரேசில்
61% (201 Votes)
கோஸ்டாரிகா
(131 Votes)39%
Group D, June 21 2018, 11:30 PM
Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod
அர்ஜென்டீனா
58% (171 Votes)
குரேஷியா
(122 Votes)42%
Group C, June 21 2018, 08:30 PM
Central Stadium, Yekaterinburg
பிரான்ஸ்
61% (211 Votes)
பெரு
(133 Votes)39%
Group C, June 21 2018, 05:30 PM
Samara Arena, Samara
டென்மார்க்
56% (191 Votes)
ஆஸ்திரேலியா
(153 Votes)44%
Group B, June 20 2018, 11:30 PM
Kazan Arena, Kazan
ஈரான்
39% (121 Votes)
ஸ்பெயின்
(190 Votes)61%
Group A, June 20 2018, 08:30 PM
Rostov Arena, Rostov-on-Don
உருகுவே
65% (265 Votes)
சவுதி அரேபியா
(141 Votes)35%
Group B, June 20 2018, 05:30 PM
Luzhniki Stadium, Moscow
போர்ச்சுகல்
65% (253 Votes)
மொராக்கோ
(136 Votes)35%
Group A, June 19 2018, 11:30 PM
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
ரஷ்யா
56% (194 Votes)
எகிப்து
(151 Votes)44%
Group H, June 19 2018, 08:30 PM
Otkrytie Arena, Moscow
போலந்து
57% (208 Votes)
செனகல்
(156 Votes)43%
Group H, June 19 2018, 05:30 PM
Mordovia Arena, Saransk
கொலம்பியா
54% (201 Votes)
ஜப்பான்
(169 Votes)46%
Group G, June 18 2018, 11:30 PM
Volgograd Arena, Volgograd
துனீஷியா
44% (130 Votes)
இங்கிலாந்து
(168 Votes)56%
Group G, June 18 2018, 08:30 PM
Fisht Olympic Stadium, Sochi
பெல்ஜியம்
60% (193 Votes)
பனாமா
(128 Votes)40%
Group F, June 18 2018, 05:30 PM
Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod
ஸ்வீடன்
55% (181 Votes)
கொரியா
(146 Votes)45%
Group E, June 17 2018, 11:30 PM
Rostov Arena, Rostov-on-Don
பிரேசில்
57% (164 Votes)
சுவிட்சர்லாந்து
(123 Votes)43%
Group F, June 17 2018, 08:30 PM
Luzhniki Stadium, Moscow
ஜெர்மனி
54% (152 Votes)
மெக்சிகோ
(128 Votes)46%
Group E, June 17 2018, 05:30 PM
Samara Arena, Samara
கோஸ்டாரிகா
54% (153 Votes)
செர்பியா
(131 Votes)46%
Group D, June 17 2018, 12:30 AM
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad
குரேஷியா
50% (121 Votes)
நைஜீரியா
(120 Votes)50%
Group C, June 16 2018, 09:30 PM
Mordovia Arena, Saransk
பெரு
50% (125 Votes)
டென்மார்க்
(126 Votes)50%
Group D, June 16 2018, 06:30 PM
Otkrytie Arena, Moscow
அர்ஜென்டீனா
58% (173 Votes)
ஐஸ்லாந்து
(125 Votes)42%
Group C, June 16 2018, 03:30 PM
Kazan Arena, Kazan
பிரான்ஸ்
61% (207 Votes)
ஆஸ்திரேலியா
(131 Votes)39%
Group B, June 15 2018, 11:30 PM
Fisht Olympic Stadium, Sochi
போர்ச்சுகல்
44% (148 Votes)
ஸ்பெயின்
(186 Votes)56%
Group B, June 15 2018, 08:30 PM
Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
மொராக்கோ
49% (168 Votes)
ஈரான்
(176 Votes)51%
Group A, June 15 2018, 05:30 PM
Central Stadium, Yekaterinburg
எகிப்து
38% (131 Votes)
உருகுவே
(211 Votes)62%
Group A, June 14 2018, 08:30 PM
Luzhniki Stadium, Moscow
ரஷ்யா
53% (157 Votes)
சவுதி அரேபியா
(139 Votes)47%
புள்ளி பட்டியல்
அணி P W L Pt
Group A
1 உருகுவே 3 3 0 9
2 ரஷ்யா 3 2 1 6
3 சவுதி அரேபியா 3 1 2 3
4 எகிப்து 3 0 3 0
+ மேலும்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more