பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் 2020
முகப்பு  »  பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் 2020  »  பதக்க பட்டியல்

Paralympics Medals Tally

The Tokyo Paralympic Games will be held between August 24 and September 5 at the Olympic Stadium in Tokyo. A total of 4,400 para athletes from across the globe are expected to participate in the showpiece event in Japan's capital city which successfully hosted the Summer Games earlier this month. Here's the medal tally of Tokyo Paralympics which will see para athletes compete across 540 events in 22 sports as Badminton and Taekwondo make their debut in the games.
ரேங்க் நாடு
தங்கம்
வெள்ளி
வெங்கலம்
மொத்தம்
24
இந்தியா
5 8 6 19
இந்தியா - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 0 0 1 1
தடகளம் 1 5 2 8
பேட்மிண்டன் 2 1 1 4
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 2 1 2 5
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 0 1
1
சீனா
96 60 51 207
சீனா - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 4 1 3 8
தடகளம் 27 13 11 51
பேட்மிண்டன் 5 3 2 10
Boccia 0 1 0 1
சைக்கிளிங் ரோட் 2 2 0 4
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 2 3 6
Goalball 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 1 1
Powerlifting 7 6 0 13
படகுப்போட்டி 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 4 2 0 6
Sitting Volleyball 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 19 19 18 56
டேபிள் டென்னிஸ் 16 4 6 26
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Fencing 11 4 5 20
2
கிரேட் ப்ரிட்டன்
41 38 45 124
கிரேட் ப்ரிட்டன் - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 1 0 1 2
தடகளம் 9 5 10 24
பேட்மிண்டன் 0 1 1 2
Boccia 1 0 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 3 1 3 7
சைக்கிளிங் ரோட் 4 5 1 10
சைக்ளிங் ட்ராக் 6 6 2 14
Equestrian 3 3 2 8
ஜூடோ 1 1 0 2
Powerlifting 0 0 3 3
படகுப்போட்டி 2 0 0 2
நீச்சல் போட்டி 8 9 9 26
டேபிள் டென்னிஸ் 0 2 5 7
டேக்வாண்டோ 0 1 1 2
ட்ரையத்லான் 1 1 1 3
Wheelchair Basketball 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 1 1 3 5
Wheelchair Rugby 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 0 2 2 4
3
யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ்
37 36 31 104
யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ் - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 1 0 0 1
தடகளம் 10 17 14 41
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 0 1
சைக்கிளிங் ரோட் 3 1 3 7
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 1 0 1
Equestrian 2 0 1 3
Goalball 0 1 0 1
ஜூடோ 0 1 0 1
படகுப்போட்டி 0 1 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
நீச்சல் போட்டி 15 10 10 35
டேபிள் டென்னிஸ் 1 0 1 2
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
ட்ரையத்லான் 3 2 0 5
Wheelchair Basketball 1 0 1 2
Wheelchair Rugby 0 1 0 1
4
RPC
36 33 49 118
RPC - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 1 0 2 3
தடகளம் 12 13 13 38
Boccia 0 0 1 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 0 1
சைக்கிளிங் ரோட் 2 0 0 2
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 0 0 1
ஜூடோ 0 0 3 3
Powerlifting 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 17 14 18 49
டேபிள் டென்னிஸ் 1 2 4 7
டேக்வாண்டோ 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 2 2 3 7
5
நெதர்லாந்து
25 17 17 59
நெதர்லாந்து - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 3 2 3 8
சைக்கிளிங் ரோட் 7 2 3 12
சைக்ளிங் ட்ராக் 2 1 1 4
Equestrian 2 2 2 6
படகுப்போட்டி 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 5 6 6 17
டேபிள் டென்னிஸ் 1 1 0 2
ட்ரையத்லான் 1 0 0 1
Wheelchair Basketball 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 3 2 2 7
6
உக்ரைன்
24 47 27 98
உக்ரைன் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 6 15 3 24
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 2 0 3
சைக்கிளிங் ரோட் 0 2 0 2
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 1 1
ஜூடோ 0 1 4 5
Powerlifting 1 1 0 2
படகுப்போட்டி 1 0 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 2 4 6
நீச்சல் போட்டி 14 18 11 43
டேபிள் டென்னிஸ் 1 2 3 6
Wheelchair Fencing 0 4 1 5
7
ப்ரேசில்
22 20 30 72
ப்ரேசில் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 8 9 11 28
Boccia 0 0 2 2
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 2 0 3
Equestrian 0 1 0 1
Football 5-a-side 1 0 0 1
Goalball 1 0 0 1
ஜூடோ 1 0 2 3
Powerlifting 1 0 0 1
படகுப்போட்டி 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 8 5 10 23
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 2 3
டேக்வாண்டோ 1 1 1 3
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
8
ஆஸ்திரேலியா
21 29 30 80
ஆஸ்திரேலியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 7 8 19
Boccia 0 0 1 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 2 1 0 3
சைக்கிளிங் ரோட் 1 2 4 7
சைக்ளிங் ட்ராக் 3 2 1 6
படகுப்போட்டி 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 8 10 15 33
டேபிள் டென்னிஸ் 2 4 0 6
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
ட்ரையத்லான் 0 1 0 1
Wheelchair Tennis 1 1 0 2
9
இத்தாலி
14 29 26 69
இத்தாலி - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 0 2 1 3
தடகளம் 1 4 4 9
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 1 1
சைக்கிளிங் ரோட் 1 5 1 7
Equestrian 0 0 2 2
ஜூடோ 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 11 16 12 39
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
ட்ரையத்லான் 0 1 2 3
Wheelchair Fencing 1 1 0 2
10
அலேபெய்ஜின்
14 1 4 19
அலேபெய்ஜின் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 1 1 6
ஜூடோ 6 0 2 8
Powerlifting 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 4 0 0 4
11
ஜப்பான்
13 15 23 51
ஜப்பான் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 3 3 6 12
பேட்மிண்டன் 3 1 5 9
Boccia 1 1 1 3
சைக்கிளிங் ரோட் 2 0 0 2
Goalball 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 2 2
நீச்சல் போட்டி 3 7 3 13
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
ட்ரையத்லான் 0 1 1 2
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Rugby 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 1 2 4
12
ஜெர்மணி
13 12 18 43
ஜெர்மணி - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 5 6 15
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 0 1 2
சைக்கிளிங் ரோட் 3 4 4 11
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 1 1
Equestrian 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 0 2
நீச்சல் போட்டி 2 0 3 5
டேபிள் டென்னிஸ் 1 2 2 5
ட்ரையத்லான் 1 0 0 1
13
ஈரான்
12 11 1 24
ஈரான் - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 1 1 0 2
தடகளம் 5 6 0 11
ஜூடோ 2 0 0 2
Powerlifting 1 3 1 5
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
டேக்வாண்டோ 1 1 0 2
14
ஃப்ரான்ஸ்
11 15 28 54
ஃப்ரான்ஸ் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 3 4 8
பேட்மிண்டன் 1 1 0 2
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 1 1 2
சைக்கிளிங் ரோட் 3 3 5 11
சைக்ளிங் ட்ராக் 2 1 2 5
ஜூடோ 0 1 1 2
Powerlifting 0 1 1 2
படகுப்போட்டி 0 0 2 2
நீச்சல் போட்டி 0 2 3 5
டேபிள் டென்னிஸ் 2 2 7 11
ட்ரையத்லான் 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 0 0 1
15
ஸ்பெயின்
9 15 12 36
ஸ்பெயின் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 4 1 9
சைக்கிளிங் ரோட் 1 0 3 4
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 0 1 2
ஜூடோ 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 2 9 3 14
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
ட்ரையத்லான் 1 1 2 4
16
உஸ்பெகிஸ்தான்
8 5 6 19
உஸ்பெகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 5 2 2 9
ஜூடோ 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 2 2
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
17
போலாந்து
7 6 12 25
போலாந்து - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 5 3 3 11
சைக்கிளிங் ரோட் 0 0 1 1
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 2 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 2 1 4 7
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
18
ஹங்கேரி
7 5 4 16
ஹங்கேரி - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 1 0 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 3 4 0 7
டேபிள் டென்னிஸ் 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 1 1 1 3
19
ஸ்விட்சர்லாந்து
7 4 3 14
ஸ்விட்சர்லாந்து - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 7 3 2 12
சைக்கிளிங் ரோட் 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 1 1
20
மெக்ஸிகோ
7 2 13 22
மெக்ஸிகோ - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 2 1 5 8
ஜூடோ 0 0 2 2
Powerlifting 1 0 0 1
நீச்சல் போட்டி 3 1 6 10
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
21
நியூசிலாந்து
6 3 3 12
நியூசிலாந்து - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 3 2 2 7
நீச்சல் போட்டி 3 1 1 5
22
இஸ்ரேல்
6 2 1 9
இஸ்ரேல் - பதக்க பட்டியல்
படகுப்போட்டி 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 6 1 1 8
23
கனடா
5 10 6 21
கனடா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 2 4 2 8
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 2 1 3
ஜூடோ 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 3 3 2 8
ட்ரையத்லான் 0 0 1 1
25
தாய்லாந்து
5 5 8 18
தாய்லாந்து - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 2 3 9
பேட்மிண்டன் 0 1 1 2
Boccia 1 2 0 3
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 2 2
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
26
ஸ்லோவோகியா
5 2 4 11
ஸ்லோவோகியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
Boccia 2 0 0 2
சைக்கிளிங் ரோட் 1 1 0 2
சைக்ளிங் ட்ராக் 1 0 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 2 3
27
பெலாரஸ்
5 1 1 7
பெலாரஸ் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 5 1 0 6
28
ட்டுனிசியா
4 5 2 11
ட்டுனிசியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 5 2 11
29
அல்கேரியா
4 4 4 12
அல்கேரியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 3 4 3 10
ஜூடோ 1 0 0 1
Powerlifting 0 0 1 1
30
மொராக்கோ
4 4 3 11
மொராக்கோ - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 4 2 10
Football 5-a-side 0 0 1 1
31
பெல்ஜியம்
4 3 8 15
பெல்ஜியம் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 1 2 4
சைக்கிளிங் ரோட் 0 2 2 4
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 1 1
Equestrian 2 0 2 4
டேபிள் டென்னிஸ் 1 0 1 2
32
ஐயர்லாந்து
4 2 1 7
ஐயர்லாந்து - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 0 1
சைக்கிளிங் ரோட் 2 0 1 3
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 1 1 0 2
33
நைஜிரியா
4 1 5 10
நைஜிரியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 2 3
Powerlifting 3 1 2 6
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
34
தென் ஆப்ரிக்கா
4 1 2 7
தென் ஆப்ரிக்கா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 3 1 2 6
சைக்கிளிங் ரோட் 1 0 0 1
35
க்யூபா
4 1 1 6
க்யூபா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 4 1 1 6
36
ஜோர்டன்
4 0 1 5
ஜோர்டன் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 0 1
Powerlifting 3 0 0 3
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
37
கொளம்பியா
3 7 14 24
கொளம்பியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 3 7 11
சைக்கிளிங் ரோட் 0 0 1 1
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 2 4 4 10
38
ஃபெனுசுலா
3 2 2 7
ஃபெனுசுலா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 3 2 1 6
Powerlifting 0 0 1 1
39
மலேசியா
3 2 0 5
மலேசியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 0 1
பேட்மிண்டன் 1 0 0 1
Boccia 0 1 0 1
Powerlifting 1 1 0 2
40
டென்மார்க்
3 1 1 5
டென்மார்க் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
Equestrian 2 0 0 2
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 0 1
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
41
தென் கொரியா
2 10 12 24
தென் கொரியா - பதக்க பட்டியல்
பேட்மிண்டன் 0 3 1 4
Boccia 1 0 0 1
ஜூடோ 0 0 2 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 2 3
டேபிள் டென்னிஸ் 1 6 6 13
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
42
டர்க்கி
2 4 9 15
டர்க்கி - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 0 2 1 3
Goalball 1 0 0 1
ஜூடோ 0 0 2 2
Powerlifting 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 1 0 3 4
டேக்வாண்டோ 0 1 1 2
43
இந்தோனேஷியா
2 3 4 9
இந்தோனேஷியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
பேட்மிண்டன் 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
44
சிசெக் ரிப்பப்ளிக்
2 3 3 8
சிசெக் ரிப்பப்ளிக் - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 1 2 0 3
தடகளம் 0 0 2 2
Boccia 1 0 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 1 0 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
45
சிலே
2 3 1 6
சிலே - பதக்க பட்டியல்
வில்வித்தை 0 1 0 1
தடகளம் 1 0 0 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 1 2 0 3
45
செர்பியா
2 3 1 6
செர்பியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 2 2 0 4
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
47
நார்வே
2 0 2 4
நார்வே - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 0 1
Equestrian 0 0 1 1
படகுப்போட்டி 1 0 0 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
48
சிங்கப்பூர்
2 0 0 2
சிங்கப்பூர் - பதக்க பட்டியல்
நீச்சல் போட்டி 2 0 0 2
49
ஆஸ்ட்ரியா
1 5 3 9
ஆஸ்ட்ரியா - பதக்க பட்டியல்
சைக்கிளிங் ரோட் 1 2 3 6
Equestrian 0 2 0 2
ட்ரையத்லான் 0 1 0 1
50
ஸ்வீடன்
1 5 2 8
ஸ்வீடன் - பதக்க பட்டியல்
சைக்கிளிங் ரோட் 0 2 2 4
Equestrian 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 0 2
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 0 1
51
க்ரீஸ்
1 3 7 11
க்ரீஸ் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 2 1 4
Boccia 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
52
ஃபின்லாந்து
1 3 1 5
ஃபின்லாந்து - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 3 1 5
52
கசகஸ்தான்
1 3 1 5
கசகஸ்தான் - பதக்க பட்டியல்
ஜூடோ 0 3 0 3
Powerlifting 1 0 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 1 1
54
ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
1 1 1 3
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 1 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
55
காஸ்டா ரிகா
1 1 0 2
காஸ்டா ரிகா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 1 0 2
56
குஹாடர்
1 0 2 3
குஹாடர் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 2 3
57
சிப்ரஸ்
1 0 1 2
சிப்ரஸ் - பதக்க பட்டியல்
நீச்சல் போட்டி 1 0 1 2
57
இலங்கை
1 0 1 2
இலங்கை - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 1 2
59
எதியோபியா
1 0 0 1
எதியோபியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 0 1
59
மங்கோலியா
1 0 0 1
மங்கோலியா - பதக்க பட்டியல்
Powerlifting 1 0 0 1
59
பாகிஸ்தான்
1 0 0 1
பாகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 1 0 0 1
59
பெரு
1 0 0 1
பெரு - பதக்க பட்டியல்
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
63
அர்ஜெண்டினா
0 5 4 9
அர்ஜெண்டினா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 2 3 5
Football 5-a-side 0 1 0 1
நீச்சல் போட்டி 0 2 0 2
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
64
எகிப்த்
0 5 2 7
எகிப்த் - பதக்க பட்டியல்
Powerlifting 0 4 2 6
டேக்வாண்டோ 0 1 0 1
65
க்ரோடியா
0 3 4 7
க்ரோடியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 2 2 4
நீச்சல் போட்டி 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 1 0 1
66
லட்வியா
0 3 2 5
லட்வியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 1 2 3
Equestrian 0 2 0 2
67
ஜார்ஜியா
0 3 0 3
ஜார்ஜியா - பதக்க பட்டியல்
ஜூடோ 0 2 0 2
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
68
ஹாங்க் காங்
0 2 3 5
ஹாங்க் காங் - பதக்க பட்டியல்
பேட்மிண்டன் 0 1 1 2
Boccia 0 1 1 2
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
69
பல்கேரியா
0 2 0 2
பல்கேரியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 2 0 2
70
ஈராக்
0 1 2 3
ஈராக் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
71
குவைத்
0 1 1 2
குவைத் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 1 1 2
71
நமிபியா
0 1 1 2
நமிபியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 1 1 2
71
ரோமானியா
0 1 1 2
ரோமானியா - பதக்க பட்டியல்
சைக்ளிங் ட்ராக் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 1 1
71
ஸ்லோவேனியா
0 1 1 2
ஸ்லோவேனியா - பதக்க பட்டியல்
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 1 2
75
வியட்னாம்
0 1 0 1
வியட்னாம் - பதக்க பட்டியல்
Powerlifting 0 1 0 1
76
லிதூயேனியா
0 0 3 3
லிதூயேனியா - பதக்க பட்டியல்
Goalball 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
நீச்சல் போட்டி 0 0 1 1
77
போர்ச்சுகல்
0 0 2 2
போர்ச்சுகல் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
கேனோ ஸ்ப்ரிண்ட் 0 0 1 1
78
பாஸ்னியா அண்ட் ஹெர்சிகோவினா
0 0 1 1
பாஸ்னியா அண்ட் ஹெர்சிகோவினா - பதக்க பட்டியல்
Sitting Volleyball 0 0 1 1
78
எல் சல்வாடர்
0 0 1 1
எல் சல்வாடர் - பதக்க பட்டியல்
Powerlifting 0 0 1 1
78
கென்யா
0 0 1 1
கென்யா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
78
சவுதி அரேபியா
0 0 1 1
சவுதி அரேபியா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
78
மாண்டெனிக்ரோ
0 0 1 1
மாண்டெனிக்ரோ - பதக்க பட்டியல்
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
78
ஓமன்
0 0 1 1
ஓமன் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
78
கத்தார்
0 0 1 1
கத்தார் - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
78
சைனிஸ் டைபெய்
0 0 1 1
சைனிஸ் டைபெய் - பதக்க பட்டியல்
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
78
உகாண்டா
0 0 1 1
உகாண்டா - பதக்க பட்டியல்
தடகளம் 0 0 1 1
பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் செய்திகள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X