Tap to Read ➤

ஐபிஎல் 15வது சீசனில் அதிக விக்கெட்

24 லீக் போட்டியின் முடிவில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்தியவர்கள் யார்?

சாஹல் 11 விக்கெட்

உமேஷ் யாதவ் 10 விக்கெட்

குல்தீப் யாதவ் 10 விக்கெட்

ஹசரங்கா 10 விக்கெட்

நடராஜன் 8 விக்கெட்

ஆவேஷ் கான் 8 விக்கெட்

கலீல் அகமது 7 விக்கெட்