முகப்பு  »  புரோ கபாடி  »  முடிவுகள்

புரோ கபாடி லீக் 2019 முடிவுகள்

ஏழாவது சீசன் புரோ கபடி லீக் வரும் ஜூலை 20 முதல் துவங்க உள்ளது. இந்தியாவில் நடைபெறும் இந்த தொடரில் 12 அணிகள் மூன்று மாதங்கள் வரை மோத உள்ளன. அக்டோபர் 19 அன்று நடைபெற உள்ள இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு மகுடம் சூட்டப்படும். புரோ கபடி லீக் 7வது சீசனின் போட்டி முடிவுகள் இங்கே.

சீசன் 7
போட்டிகள்
அணிகள்
இடங்கள்
Match 54 - League
Fri, Aug 23 19:30 (IST)
குஜராத் குஜராத்
பாட்னா பாட்னா
29 - 26
16
Raid Points
14
11
Tackle Points
9
2
All Out Points
2
0
Extra Points
1
குஜராத் வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 53 - League
Thu, Aug 22 19:30 (IST)
பெங்கால் பெங்கால்
பாட்னா பாட்னா
35 - 26
20
Raid Points
18
11
Tackle Points
6
4
All Out Points
2
0
Extra Points
0
பெங்கால் வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 52 - League
Wed, Aug 21 20:30 (IST)
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
26 - 28
16
Raid Points
14
6
Tackle Points
11
2
All Out Points
0
2
Extra Points
3
ஜெய்ப்பூர் வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 51 - League
Wed, Aug 21 19:30 (IST)
புனே புனே
பெங்களூரு பெங்களூரு
31 - 23
13
Raid Points
16
16
Tackle Points
6
2
All Out Points
0
0
Extra Points
1
புனே வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 50 - League
Mon, Aug 19 20:30 (IST)
உ.பி. உ.பி.
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
31 - 24
18
Raid Points
14
11
Tackle Points
9
2
All Out Points
0
0
Extra Points
1
உ.பி. வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 49 - League
Mon, Aug 19 19:30 (IST)
மும்பை மும்பை
அரியானா அரியானா
27 - 30
14
Raid Points
16
10
Tackle Points
9
2
All Out Points
2
1
Extra Points
3
அரியானா வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 48 - League
Sun, Aug 18 20:30 (IST)
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
புனே புனே
31 - 31
18
Raid Points
16
10
Tackle Points
12
2
All Out Points
2
1
Extra Points
1
போட்டி டிரா
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 47 - League
Sun, Aug 18 19:30 (IST)
அரியானா அரியானா
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
29 - 40
22
Raid Points
24
3
Tackle Points
10
0
All Out Points
4
4
Extra Points
2
ஹைதெராபாத் வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 46 - League
Sat, Aug 17 20:30 (IST)
பெங்கால் பெங்கால்
டெல்லி டெல்லி
30 - 30
19
Raid Points
18
7
Tackle Points
7
2
All Out Points
2
2
Extra Points
3
போட்டி டிரா
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 45 - League
Sat, Aug 17 19:30 (IST)
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
பெங்களூரு பெங்களூரு
21 - 32
15
Raid Points
17
6
Tackle Points
10
0
All Out Points
4
0
Extra Points
1
பெங்களூரு வென்றது
Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Match 44 - League
Fri, Aug 16 20:30 (IST)
குஜராத் குஜராத்
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
19 - 22
8
Raid Points
9
9
Tackle Points
13
0
All Out Points
0
2
Extra Points
0
ஜெய்ப்பூர் வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 43 - League
Fri, Aug 16 19:30 (IST)
மும்பை மும்பை
பாட்னா பாட்னா
34 - 30
24
Raid Points
17
7
Tackle Points
8
2
All Out Points
2
1
Extra Points
3
மும்பை வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 42 - League
Thu, Aug 15 19:30 (IST)
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
புனே புனே
33 - 25
16
Raid Points
16
13
Tackle Points
8
4
All Out Points
0
0
Extra Points
1
ஜெய்ப்பூர் வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 41 - Group A
Wed, Aug 14 20:30 (IST)
குஜராத் குஜராத்
பெங்கால் பெங்கால்
26 - 28
15
Raid Points
16
11
Tackle Points
7
0
All Out Points
2
0
Extra Points
3
பெங்கால் வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 40 - League
Wed, Aug 14 19:30 (IST)
உ.பி. உ.பி.
அரியானா அரியானா
33 - 36
21
Raid Points
20
10
Tackle Points
12
2
All Out Points
4
0
Extra Points
0
அரியானா வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 39 - League
Mon, Aug 12 20:30 (IST)
உ.பி. உ.பி.
பெங்களூரு பெங்களூரு
35 - 33
16
Raid Points
22
15
Tackle Points
10
4
All Out Points
0
0
Extra Points
1
உ.பி. வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 38 - League
Mon, Aug 12 19:30 (IST)
பெங்கால் பெங்கால்
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
29 - 29
13
Raid Points
13
11
Tackle Points
10
2
All Out Points
2
3
Extra Points
4
போட்டி டிரா
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 37 - League
Sun, Aug 11 20:30 (IST)
குஜராத் குஜராத்
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
24 - 30
15
Raid Points
11
8
Tackle Points
16
0
All Out Points
2
1
Extra Points
1
ஹைதெராபாத் வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 36 - League
Sun, Aug 11 19:30 (IST)
பெங்களூரு பெங்களூரு
அரியானா அரியானா
30 - 33
17
Raid Points
18
9
Tackle Points
12
2
All Out Points
2
2
Extra Points
1
அரியானா வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 35 - League
Sat, Aug 10 20:30 (IST)
புனே புனே
டெல்லி டெல்லி
30 - 32
22
Raid Points
19
7
Tackle Points
9
0
All Out Points
2
1
Extra Points
2
டெல்லி வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 34 - League
Sat, Aug 10 19:30 (IST)
குஜராத் குஜராத்
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
28 - 34
14
Raid Points
15
8
Tackle Points
12
2
All Out Points
4
4
Extra Points
3
தமிழ்நாடு வென்றது
EKA Arena by TransStadia, Ahmedabad
Match 33 - League
Fri, Aug 9 20:30 (IST)
பாட்னா பாட்னா
உ.பி. உ.பி.
41 - 20
17
Raid Points
14
16
Tackle Points
5
6
All Out Points
0
2
Extra Points
1
பாட்னா வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 32 - League
Fri, Aug 9 19:30 (IST)
பெங்கால் பெங்கால்
மும்பை மும்பை
32 - 30
17
Raid Points
13
10
Tackle Points
10
4
All Out Points
4
1
Extra Points
3
பெங்கால் வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 31 - League
Thu, Aug 8 19:30 (IST)
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
பெங்களூரு பெங்களூரு
26 - 47
16
Raid Points
21
10
Tackle Points
19
0
All Out Points
4
0
Extra Points
3
பெங்களூரு வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 30 - League
Wed, Aug 7 20:30 (IST)
பாட்னா பாட்னா
அரியானா அரியானா
26 - 35
18
Raid Points
19
6
Tackle Points
12
2
All Out Points
4
0
Extra Points
0
அரியானா வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 29 - League
Wed, Aug 7 19:30 (IST)
உ.பி. உ.பி.
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
28 - 28
13
Raid Points
13
12
Tackle Points
10
2
All Out Points
2
1
Extra Points
3
போட்டி டிரா
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 28 - League
Mon, Aug 5 20:30 (IST)
குஜராத் குஜராத்
புனே புனே
31 - 33
21
Raid Points
15
8
Tackle Points
13
2
All Out Points
2
0
Extra Points
3
புனே வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 27 - League
Mon, Aug 5 19:30 (IST)
டெல்லி டெல்லி
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
35 - 24
9
Raid Points
8
5
Tackle Points
2
2
All Out Points
0
0
Extra Points
0
டெல்லி வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 26 - League
Sun, Aug 4 20:30 (IST)
பாட்னா பாட்னா
புனே புனே
20 - 41
11
Raid Points
19
7
Tackle Points
17
2
All Out Points
4
0
Extra Points
1
புனே வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 25 - League
Sun, Aug 4 19:30 (IST)
அரியானா அரியானா
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
28 - 35
16
Raid Points
20
10
Tackle Points
10
2
All Out Points
4
0
Extra Points
1
தமிழ்நாடு வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 24 - League
Sat, Aug 3 20:30 (IST)
பெங்கால் பெங்கால்
பெங்களூரு பெங்களூரு
42 - 43
29
Raid Points
31
6
Tackle Points
8
4
All Out Points
4
3
Extra Points
0
பெங்களூரு வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 23 - League
Sat, Aug 3 19:30 (IST)
பாட்னா பாட்னா
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
21 - 34
12
Raid Points
12
7
Tackle Points
17
0
All Out Points
4
2
Extra Points
1
ஜெய்ப்பூர் வென்றது
Patliputra Sports Complex, Patna
Match 22 - League
Fri, Aug 2 20:30 (IST)
மும்பை மும்பை
குஜராத் குஜராத்
32 - 20
15
Raid Points
10
11
Tackle Points
8
4
All Out Points
0
2
Extra Points
2
மும்பை வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 21 - League
Fri, Aug 2 19:30 (IST)
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
உ.பி. உ.பி.
20 - 20
9
Raid Points
5
10
Tackle Points
13
0
All Out Points
0
1
Extra Points
2
போட்டி டிரா
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 20 - League
Thu, Aug 1 19:30 (IST)
குஜராத் குஜராத்
டெல்லி டெல்லி
31 - 26
17
Raid Points
13
10
Tackle Points
9
2
All Out Points
2
2
Extra Points
2
குஜராத் வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 19 - League
Wed, Jul 31 20:30 (IST)
மும்பை மும்பை
உ.பி. உ.பி.
23 - 27
10
Raid Points
10
11
Tackle Points
13
0
All Out Points
2
2
Extra Points
2
உ.பி. வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 18 - League
Wed, Jul 31 19:30 (IST)
அரியானா அரியானா
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
21 - 37
12
Raid Points
17
9
Tackle Points
14
0
All Out Points
4
0
Extra Points
2
ஜெய்ப்பூர் வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 17 - League
Mon, Jul 29 20:30 (IST)
பெங்கால் பெங்கால்
புனே புனே
43 - 23
22
Raid Points
13
12
Tackle Points
9
6
All Out Points
0
3
Extra Points
1
பெங்கால் வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 16 - League
Mon, Jul 29 19:30 (IST)
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
பாட்னா பாட்னா
23 - 24
9
Raid Points
7
11
Tackle Points
13
0
All Out Points
0
3
Extra Points
4
பாட்னா வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 15 - League
Sun, Jul 28 20:30 (IST)
மும்பை மும்பை
பெங்களூரு பெங்களூரு
26 - 30
15
Raid Points
15
6
Tackle Points
8
2
All Out Points
2
3
Extra Points
5
பெங்களூரு வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 14 - League
Sun, Jul 28 19:30 (IST)
டெல்லி டெல்லி
அரியானா அரியானா
41 - 21
22
Raid Points
16
9
Tackle Points
4
4
All Out Points
0
6
Extra Points
1
டெல்லி வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 13 - League
Sat, Jul 27 20:30 (IST)
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
பெங்கால் பெங்கால்
27 - 25
12
Raid Points
13
10
Tackle Points
11
2
All Out Points
0
3
Extra Points
1
ஜெய்ப்பூர் வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 12 - League
Sat, Jul 27 19:30 (IST)
மும்பை மும்பை
புனே புனே
33 - 23
15
Raid Points
12
12
Tackle Points
11
4
All Out Points
0
2
Extra Points
0
மும்பை வென்றது
Dome, NSCI, SVP Stadium, Mumbai
Match 11 - League
Fri, Jul 26 20:30 (IST)
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
பாட்னா பாட்னா
22 - 34
10
Raid Points
12
9
Tackle Points
16
0
All Out Points
4
3
Extra Points
2
பாட்னா வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 10 - League
Fri, Jul 26 19:30 (IST)
உ.பி. உ.பி.
குஜராத் குஜராத்
19 - 44
12
Raid Points
23
5
Tackle Points
14
0
All Out Points
6
2
Extra Points
1
குஜராத் வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 9 - League
Thu, Jul 25 19:30 (IST)
டெல்லி டெல்லி
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
30 - 29
13
Raid Points
12
10
Tackle Points
12
2
All Out Points
2
5
Extra Points
3
டெல்லி வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 8 - League
Wed, Jul 24 20:30 (IST)
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
டெல்லி டெல்லி
33 - 34
27
Raid Points
24
6
Tackle Points
7
0
All Out Points
2
0
Extra Points
1
டெல்லி வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 7 - League
Wed, Jul 24 19:30 (IST)
உ.பி. உ.பி.
பெங்கால் பெங்கால்
17 - 48
10
Raid Points
24
5
Tackle Points
14
0
All Out Points
8
2
Extra Points
2
பெங்கால் வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 6 - League
Mon, Jul 22 20:30 (IST)
புனே புனே
அரியானா அரியானா
24 - 34
14
Raid Points
15
10
Tackle Points
14
0
All Out Points
4
0
Extra Points
1
அரியானா வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 5 - League
Mon, Jul 22 19:30 (IST)
மும்பை மும்பை
ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர்
23 - 42
18
Raid Points
25
5
Tackle Points
11
0
All Out Points
6
0
Extra Points
0
ஜெய்ப்பூர் வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 4 - League
Sun, Jul 21 20:30 (IST)
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு
26 - 39
15
Raid Points
20
8
Tackle Points
15
0
All Out Points
4
3
Extra Points
0
தமிழ்நாடு வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 3 - League
Sun, Jul 21 19:30 (IST)
பெங்களூரு பெங்களூரு
குஜராத் குஜராத்
24 - 42
17
Raid Points
17
6
Tackle Points
17
0
All Out Points
6
1
Extra Points
2
குஜராத் வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 2 - League
Sat, Jul 20 20:30 (IST)
பெங்களூரு பெங்களூரு
பாட்னா பாட்னா
34 - 32
17
Raid Points
18
15
Tackle Points
12
2
All Out Points
2
0
Extra Points
0
பெங்களூரு வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Match 1 - League
Sat, Jul 20 19:30 (IST)
ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத்
மும்பை மும்பை
25 - 31
15
Raid Points
16
10
Tackle Points
10
0
All Out Points
4
0
Extra Points
1
மும்பை வென்றது
Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
புள்ளிகள்
அணிகள் M W L PTS
ஜெய்ப்பூர் 9 7 2 36
பெங்கால் 9 5 2 33
டெல்லி 7 5 1 29
அட்டவணை
  • Match 55 Aug 23 20:30 (IST) தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மும்பை மும்பை VS
    Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
  • Match 56 Aug 24 19:30 (IST) டெல்லி டெல்லி பெங்களூரு பெங்களூரு VS
    Thyagaraj Sports Complex, Delhi
  • Match 57 Aug 24 20:30 (IST) ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூர் ஹைதெராபாத் ஹைதெராபாத் VS
    Thyagaraj Sports Complex, Delhi
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X