புள்ளி பட்டியல்
அணிகள் M W L Pts
ராஜஸ்தான் 1 1 0 2
பெங்களூர் 1 1 0 2
டெல்லி 1 1 0 2
சென்னை 2 1 1 2