புள்ளி பட்டியல்
அணிகள் M W L Pts
மும்பை 3 2 1 4
பெங்களூர் 2 2 0 4
சென்னை 2 1 1 2
டெல்லி 2 1 1 2