புள்ளி பட்டியல்
அணிகள் M W L Pts
குஜராத் 14 10 4 20
ராஜஸ்தான் 14 9 5 18
லக்னோ 14 9 5 18
பெங்களூர் 14 8 6 16