முகப்பு  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018  »  நாடுகள்  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் தைபே

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் தைபே

 • தங்கம் - 17
 • வெள்ளி - 19
 • வெண்கலம் - 31
 • மொத்தம் - 67
விளையாட்டு மொத்தம்
கராத்தே
2 1 2 5
வில்வித்தை
2 1 1 4
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
2 1 1 4
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
2 1 1 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
2 1 0 3
ரோலர் ஸ்கேட்
2 0 1 3
பிரிட்ஜ்
1 2 1 4
பேட்மிண்டன்
1 1 2 4
சாப்ட் டென்னிஸ்
1 1 2 4
பளு தூக்குதல்
1 1 0 2
டேக்வாண்டோ
1 0 3 4
தடகளம்
0 2 0 2
பெளலிங்
0 1 2 3
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
0 1 1 2
சைக்ளிங் டிராக்
0 1 1 2
டென்னிஸ்
0 1 1 2
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
0 1 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
0 1 0 1
சாப்ட்பால்
0 1 0 1
குத்துச்சண்டை
0 0 2 2
ஜூடோ
0 0 2 2
குராஷ்
0 0 2 2
வுஷு
0 0 2 2
பேஸ்பால்
0 0 1 1
கபடி
0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ்
0 0 1 1
வாலிபால்
0 0 1 1
விளையாட்டு expand_more
 • வில்வித்தை
 • தடகளம்
 • கூடைப்பந்து 3x3
 • பேஸ்பால்
 • பேட்மிண்டன்
 • கூடைப்பந்து
 • பெளலிங்
 • பிரிட்ஜ்
 • பீச் வாலிபால்
 • குத்துச்சண்டை
 • கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • சைக்ளிங் ரோட்
 • கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • சைக்ளிங் டிராக்
 • ஈக்வஸ்டேரியன்
 • கால்பந்து
 • கத்திச்சண்டை
 • ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • கோல்ப்
 • ஹேன்ட் பால்
 • ஹாக்கி
 • ஜூ ஜிட்சு
 • ஜூடோ
 • கராத்தே
 • கபடி
 • குராஷ்
 • பாராகிளைடிங்
 • துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • ரோலர் ஸ்கேட்
 • ரக்பி செவன்ஸ்
 • பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • சாம்போ
 • சாப்ட் டென்னிஸ்
 • துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • ஸ்கேட்போர்ட்
 • சாப்ட்பால்
 • நீச்சல்
 • டென்னிஸ்
 • டேக்வாண்டோ
 • டிரையத்லான்
 • டேபிள் டென்னிஸ்
 • வாலிபால்
 • பளு தூக்குதல்
 • மல்யுத்தம்
 • வுஷு
வில்வித்தை
 • HSIANGHSUAN CHEN
 • LIJU CHEN
 • YIHSUAN CHEN
 • IJOU HUANG
 • TINGYU JAO
தடகளம்
 • MINGHUANG CHANG
 • CHIAHSUN CHEN
 • CHIEH CHEN
 • KUEIRU CHEN
 • WANMEI CHEN
கூடைப்பந்து 3x3
 • YOUCHE CHIEN
 • WEICHEN CHOU
 • YUNHAO CHU
 • TIEH LIN
 • PEICHEN LO
பேஸ்பால்
 • TZUHSIEN CHAN
 • BO-HAO CHEN
 • HSIAOYUN CHEN
 • JUIMU CHEN
 • WEICHIH CHEN
பேட்மிண்டன்
 • HSIAOHUAN CHEN
 • HUNGLING CHEN
 • YING LI CHIANG
 • TIENCHEN CHOU
 • JENHAO HSU
கூடைப்பந்து
 • Hsile Bao
 • Kuanchuan Chen
 • Yenyu Chen
 • Yingchun Chen
 • Yuchun Chen
பெளலிங்
 • YUHSUAN CHANG
 • HSINAN CHEN
 • MINGTANG CHEN
 • CHIACHEN CHOU
 • CHINLIANG HSIEH
பிரிட்ஜ்
 • LIJEN CHEN
 • YINSHOU CHEN
 • KANGWEI FAN
 • TZULIANG HSIAO
 • POYI LIN
பீச் வாலிபால்
 • Yajen Hsieh
 • Chenwei Hsu
 • Naihan Kou
 • Pihsin Liu
 • Tzuyi Pan
குத்துச்சண்டை
 • HSIAOWEN HUANG
 • CHIAWEI KAN
 • CHUEN LAI
 • YUTING LIN
 • POWEI TU
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • SHENGHUANG CHANG
 • HSINSHUANG CHEN
 • PINCHUN CHEN
 • TZU HSIEN CHEN
 • YUAN CHEN
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • HUNGYING LEE
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • SHENGSHAN CHIANG
 • PEINI CHOU
 • YAYU TSAI
சைக்ளிங் ரோட்
 • YAO CHANG
 • CHIENLIANG CHEN
 • CHUNKAI FENG
 • TINGYING HUANG
 • WENCHAO LI
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • CHUHAN CHANG
 • YUNCHUAN CHANG
 • WEIHAN CHEN
 • SHAOHSUAN WU
சைக்ளிங் டிராக்
 • YAO CHANG
 • CHIENLIANG CHEN
 • CHUNKAI FENG
 • TINGYING HUANG
 • WENCHAO LI
ஈக்வஸ்டேரியன்
 • YUCHIEH CHANG
 • SHAOMAN CHEN
 • YUCHI CHIU
 • NICOLE NIA HANG
 • PINGYANG HSIEH
கால்பந்து
 • Pihan Chan
 • Minghsiu Chao
 • Chaoan Chen
 • Hungwei Chen
 • Shengwei Chen
கத்திச்சண்டை
 • CHIHCHIEH CHEN
 • YITUNG CHEN
 • HSIN CHENG
 • YURU LEI
 • FENGMING OU
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • CHIANSHIUN CHEN
 • CHIHYU CHEN
 • HSIUJU CHUANG
 • KOCHING FANG
 • HUIMEI HUANG
கோல்ப்
 • HOYU AN
 • YUCHIANG HOU
 • YUSANG HOU
 • HUNGHSUAN HSU
 • CHUANTAI LIN
ஹேன்ட் பால்
 • Hsienchang Chao
 • Yentung Chen
 • Yifan Chiu
 • Niencheng Hsiao
 • Chihkun Hsu
ஹாக்கி
 • Chiayi Chang
 • Tsaiyu Chen
 • Yingli Chen
 • Ilun Cheng
 • Peishan Liao
ஜூ ஜிட்சு
 • TIEN-YU LEE
 • CHANG-CHIH LIN
 • CHU-CHENG WEI
ஜூடோ
 • WEICHENG CHANG
 • CHINYING CHEN
 • SHENGMIN CHEN
 • YUNTING CHEN
 • JUNYING GAO
கராத்தே
 • JOU CHAO
 • SHIAUSHUANG GU
 • WEICHUN HSU
 • WEINING HSU
 • WEICHIEH TANG
கபடி
 • YUNGTING CHEN
 • YAHAN CHUANG
 • HSIUCHEN FENG
 • YUCHEN HU
 • SSUCHIN HUANG
குராஷ்
 • HAOCHENG CHAN
 • CHUNTA HUANG
 • SHIHHAN HUANG
 • CHIAJING KAO
 • SHIUAN KAO
பாராகிளைடிங்
 • KENGFENG CHEN
 • CHOYI LIU
 • LEI TAI
 • YICHUN YANG
 • LINQIAO YU
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • CHIAYI CHEN
 • QINGXUAN CHEN
 • CHINYU CHIU
 • PEI YU CHIU
 • ICHING HSIEH
ரோலர் ஸ்கேட்
 • TSUCHENG CHAO
 • MENGCHU LI
 • PINGHUNG LIN
 • HOCHEN YANG
ரக்பி செவன்ஸ்
 • HAOWEI CHANG
 • LUNWEI CHANG
 • CHIHCHIEH CHEN
 • PINYI HSIEH
 • POWEI HUANG
பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • HAO CHANG
சாம்போ
 • KAIJEN CHUANG
சாப்ட் டென்னிஸ்
 • CHIAHSIN CHAN
 • TSUNGWEN CHEN
 • YUHSUN CHEN
 • CHULING CHENG
 • SHIHYUAN HUANG
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • YUNYUN CHEN
 • HANLIN CHUANG
 • MENGYUAN LEE
 • YICHUN LIN
 • YINGSHIN LIN
ஸ்கேட்போர்ட்
 • PEIYU CHU
 • HUNGCHEN LU
சாப்ட்பால்
 • CHIAYI CHEN
 • MIAOYI CHEN
 • ANJU CHIU
 • MENGTING LAI
 • SZUSHIH LI
நீச்சல்
 • TINGYAO AN
 • HOUCHI CHANG
 • YURONG CHEN
 • CHENGCHI CHO
 • CHENPING CHU
டென்னிஸ்
 • HAOCHING CHAN
 • YUNGJAN CHAN
 • KAICHEN CHANG
 • TI CHEN
 • CHENGPENG HSIEH
டேக்வாண்டோ
 • WEICHIEH CHANG
 • CHING CHEN
 • HSIANGTING CHEN
 • POKAI CHEN
 • YANNYEU CHEN
டிரையத்லான்
 • CHIACHIA CHANG
 • CHIWEN CHANG
 • TUANCHUN CHANG
 • JIACHI KUO
 • WEICHIH LIN
டேபிள் டென்னிஸ்
 • CHIENAN CHEN
 • SZUYU CHEN
 • HSIENTZU CHENG
 • ICHING CHENG
 • CHIHYUAN CHUANG
வாலிபால்
 • Liyun Chang
 • Yuchia Chang
 • Chienchen Chen
 • Hsi Chen
 • Tzuya Chen
பளு தூக்குதல்
 • POJEN CHEN
 • SHIHCHIEH CHEN
 • NIENHSIN CHIANG
 • TSUNGHAN CHIANG
 • SHENGMIN CHUANG
மல்யுத்தம்
 • HUITSZ CHANG
 • WENLING CHEN
 • HSINJU CHIU
 • YINGHUA HUNG
 • YUHUNG LIN
வுஷு
 • WEITING CHEN
 • HUNGYI CHIEN
 • CHIAWEN CHUANG
 • POWEI LAI
 • YIJU LIN
பதக்க பட்டியல்
இடம்
நாடு
Gold Silver Bronze
மொத்தம்
1
CHN
132 92 65 289
2
JPN
75 56 74 205
3
KOR
49 58 70 177
4
INA
31 24 43 98
8
IND
15 24 30 69
+ மேலும்
சமீபத்திய செய்திகள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more