முகப்பு  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018  »  நாடுகள்  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் ஈரான்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் ஈரான்

 • தங்கம் - 20
 • வெள்ளி - 20
 • வெண்கலம் - 22
 • மொத்தம் - 62
விளையாட்டு மொத்தம்
மல்யுத்தம்
5 0 3 8
வுஷு
2 4 0 6
கராத்தே
2 3 3 8
டேக்வாண்டோ
2 3 2 7
பளு தூக்குதல்
2 1 1 4
தடகளம்
2 1 0 3
கபடி
2 0 0 2
குராஷ்
1 1 2 4
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
1 0 0 1
வாலிபால்
1 0 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
0 3 1 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
0 1 2 3
கத்திச்சண்டை
0 1 1 2
ஜூடோ
0 1 1 2
கூடைப்பந்து
0 1 0 1
வில்வித்தை
0 0 1 1
கூடைப்பந்து 3x3
0 0 1 1
பென்காக் சிலாட்
0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ்
0 0 1 1
நீர் போலோ
0 0 1 1
விளையாட்டு expand_more
 • வில்வித்தை
 • தடகளம்
 • கூடைப்பந்து 3x3
 • பேட்மிண்டன்
 • கூடைப்பந்து
 • பீச் வாலிபால்
 • குத்துச்சண்டை
 • கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • சைக்ளிங் ரோட்
 • கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • சைக்ளிங் டிராக்
 • டைவிங்
 • ஈக்வஸ்டேரியன்
 • கால்பந்து
 • கத்திச்சண்டை
 • ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • ஹேன்ட் பால்
 • ஜூ ஜிட்சு
 • ஜூடோ
 • கராத்தே
 • கபடி
 • குராஷ்
 • பாராகிளைடிங்
 • பென்காக் சிலாட்
 • துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • சாம்போ
 • செபக்டக்ரா
 • துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • ஸ்குவாஷ்
 • நீச்சல்
 • டென்னிஸ்
 • டேக்வாண்டோ
 • டிரையத்லான்
 • டேபிள் டென்னிஸ்
 • வாலிபால்
 • பளு தூக்குதல்
 • நீர் போலோ
 • மல்யுத்தம்
 • வுஷு
வில்வித்தை
 • MINO ABEDI
 • MINO ABEDI
 • ERFAN ARZHANGIPOUR
 • SADEGH ASHRAFI BAVILI
 • PARISA BARATCHI
தடகளம்
 • EHSAN HADADI
 • ELHAM KAKOLI
 • HOSSEIN KEYHANI
 • ALI KHADIVAR
 • REZA MALEKPOUR
கூடைப்பந்து 3x3
 • ALI ALLAHVERDI
 • NAHIDEH ASADI AGHDASH
 • AMIRHOSSEIN AZARI
 • ZAHRA EDALATKARMOGHADAM
 • NAVID KHAJEHZADEH
பேட்மிண்டன்
 • SORAYA AGHAEIHAJIAGHA
 • MEHRAN SHAHBAZI
கூடைப்பந்து
 • Rouzbeh Arghavan
 • Vahid Dalirzahan
 • Aren Davoudichegani
 • Hamed Ehdadi
 • Mohammad Hassanzadeh Saber Akhlaghi
பீச் வாலிபால்
 • Abdolhamed Mirzaali
 • Rahman Raoufi
 • Bahman Salemiinjehboroun
 • Arash Vakili
குத்துச்சண்டை
 • OMID AHMADISAFA
 • SAJJAD KAZEMZADEH POSHTIRI
 • SEYEDSHAHIN MOUSAVI
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • ALI AGHAMIRZAEIGENAGHARD
 • OMID AHMADI
 • AMIN BOUDAGHI
 • PEZHMAN DIVSALARI
 • PEYMAN GHAVIDEL SIAH SOFIANI
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • REZA ALI POUR SHENAZANDI FARD
 • MEHDI ALIPOUR SHENAZANDIFARD
 • EHSAN ASRAR
 • KHOSRO HASHEMZADEH
 • AZAM KARAMI
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • FARANAK PARTOAZAR
 • MOHAMMAD POURSHARIF
 • FARAZ SHOKRI
 • HOSSEIN ZANJANIAN
சைக்ளிங் ரோட்
 • MANDANA DEHGHAN MANSHADI
 • MOHAMMAD GANJKHANLOU
 • MIRSAMAD POURSEYEDI GOLAKHOUR
 • SAEID SAFARZADEH
 • MEHDI SOHRABI
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • AMIR MOHAMMAD FATTAHPOUR
 • MOHAMMADMAHDI KONARANGDASTENAEI
 • ROXANA RAZEGHIAN
 • SHAGHAYEGH SEYEDYOOSEFI
சைக்ளிங் டிராக்
 • ALI ALI ASKARI
 • MOHAMMAD DANESHVAR KHORRAM
 • MANDANA DEHGHAN MANSHADI
 • MOHAMMAD GANJKHANLOU
 • EHSAN KHADEMI
டைவிங்
 • SHAHNAM NAZARPOUR
 • MOJTABA VALIPOUR
ஈக்வஸ்டேரியன்
 • MASOUD MOKARINEZHAD
 • DAVOOD POURREZAEISADRABADI
 • ARIANA RAVANBAKHSH
 • FARHANG SADEGHI
 • SOHEILA LITA SOHI
கால்பந்து
 • Shahin Abbasian
 • Shahin Abbasian
 • Shahab Adeli
 • Mohammad Aganjanpoor
 • Aref Aghasi Kolahsorkhi
கத்திச்சண்டை
 • MOJTABA ABEDINI SHORMASTI
 • MOJTABA ABEDINI SHORMASTI
 • KIANA BAGHERZADEH
 • FARZAD BAHER ARASBARAN
 • PARIMAH BARZEGAR RAHATLOO
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • MAHDI AHMAD KOHANI
 • SAEEDREZA KEIKHA
 • MOHAMMADREZA KHOSRONEZHAD
 • SAMAN MADANI
ஹேன்ட் பால்
 • Ehsan Abouei
 • Mohsen Babasafari
 • Salaman Barbat
 • Mahdi Bijary
 • Mojtaba Heidarpour
ஜூ ஜிட்சு
 • HAMID AMRAEI
 • AHMADREZA EIDY
 • MOHSEN HAMIDIAGHCHAY
 • MASOUD JALIL VAND
 • AMIRHOSSEIN KHADEMIAN
ஜூடோ
 • DONYA AGHAEI
 • MOBINA AZIZI
 • ALIREZA KHOJASTEH
 • JAVAD MAHJOUB
 • MOHAMMAD MOHAMMADI BARIMANLOU
கராத்தே
 • HAMIDEH ABBASALI
 • ROZITA ALIPOURKESHKA
 • BAHMAN ASGARI GHONCHEH
 • SAJAD GANJZADEH
 • TARAVAT KHAKSAR
கபடி
 • MEISAM ABBASI
 • ZAHRA ABBASI
 • ZAHRA ABBASI
 • SAMIRA ATARODIAN
 • FAZEL ATRACHALI
குராஷ்
 • GHASEM AHADIVARANLOU
 • ELYAS ALI AKBARI
 • TAHEREH AZARPEIVAND
 • ZAHRA BAGHERI
 • GHANBARALI GHANBARI
பாராகிளைடிங்
 • HOSSEIN ABBASGHOLIZADEHNAMINI
 • SEYED ALIREZA AMIDI NAMIN
 • MAHMOUD SHIRAZINIA
பென்காக் சிலாட்
 • ZAHRA FOROUGHI NASAB
 • BABAK HASHEMZADEH
 • HAMED HAVASI
 • TAHMINEH KARBALAEI SADEGHI
 • AKBAR KIYANIYAN
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • KHASHAYAR ABBASABADI
 • SAEID ADELI
 • PARISA AHMADI
 • REZA GHAHRAMANIHAJIBAGHLOUEI
 • AGHEL HABIBIAN
பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • MASOUD JANINASAB DARZI
 • NIMA RAHBARI VAHED
சாம்போ
 • IRAJ AMIRKHANI
 • ELHAM BAHRAMI
 • SOHEIL JAMALABADI
 • AKRAM KHANIASADABAD
செபக்டக்ரா
 • EHSAN AMANBAEI
 • RAMIN DARZIRAMANDI
 • VAHID EBRAHIMI
 • HAMIDREZA GERVEI
 • OMID HASSANI
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • ELAHEH AHMADI
 • EBRAHIM BARKHORDARI
 • RAMTIN BESHARATI
 • ALI DOOSTIRAMI
 • SHIVA FARAHPOUR BIDGOLI
ஸ்குவாஷ்
 • FERESHTEH EGHTEDARI
 • HADIS FARZAD
 • ALIREZA SHAMELI
 • GHAZAL SHARAFPOUR
 • SAJAD ZAREIAN JAHROMI
நீச்சல்
 • MEHDI ANSARI
 • BENYAMIN GHAREHHASSANLOO
 • SINA GHOLAMPOUR
 • ALIREZA YAVARI FOROUSHANI
டென்னிஸ்
 • AMIR HOSSEIN BADI
 • SHAHRZAD BANI SAEID
 • MOHAMMAD KARGARANOROOCHI
 • SHAHIN KHALEDAN
 • GHAZAL PAKBATEN
டேக்வாண்டோ
 • KIMIA ALIZADEH ZENOZI
 • FARZAN ASHOUR ZADEH FALLAH
 • AMIRMOHAMMAD BAKHSHIKALHORI
 • KOOROSH BAKHTIYAR
 • FATEMEH HESAM
டிரையத்லான்
 • BEHZAD NOBARIPOUR
டேபிள் டென்னிஸ்
 • AMIN AHMADIAN
 • NIMA ALAMIAN DAROUNKOLAEI
 • NOSHAD ALAMIYAN DARONKOLAEI
 • MAHSHID ASHTARI
 • AFSHIN NOROOZI
வாலிபால்
 • Milad Ebadipour Gharahassanlou
 • Saman Faezi
 • Farhad Ghaemi
 • Amir Ghafour
 • Mohammadreza Hazratpourtalatappeh
பளு தூக்குதல்
 • SAEID ALIHOSSEINI
 • MAJID ASKARI
 • MOHAMMADREZA BARARI
 • ALI HASHEMI
 • ALI MAKVANDI
நீர் போலோ
 • Mohammadjavad Abbasi
 • Mohammadjavad Abbasi
 • Arshia Almasi
 • Peiman Asadi Aghajari
 • Amir Dehdari
மல்யுத்தம்
 • REZA ATRINAGHARCHI
 • MOHAMMADALI GERAEI
 • MOHAMMADREZA GERAEI
 • PARVIZ HADIBASMANJ
 • ALI AKBAR HEIDARI
வுஷு
 • ERFAN AHANGARIAN
 • FATEMEH HEIDARI
 • ZAHRA KIANI
 • ELAHEH MANSORYAN SAMIROUMI
 • SHAHRBANO MANSOURIYAN SEMIROMI
பதக்க பட்டியல்
இடம்
நாடு
Gold Silver Bronze
மொத்தம்
1
CHN
132 92 65 289
2
JPN
75 56 74 205
3
KOR
49 58 70 177
4
INA
31 24 43 98
8
IND
15 24 30 69
+ மேலும்
சமீபத்திய செய்திகள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more