முகப்பு  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018  »  நாடுகள்  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் தென் கொரியா

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் தென் கொரியா

 • தங்கம் - 49
 • வெள்ளி - 58
 • வெண்கலம் - 70
 • மொத்தம் - 177
விளையாட்டு மொத்தம்
கத்திச்சண்டை
6 3 6 15
டேக்வாண்டோ
5 5 2 12
ஜூடோ
4 6 3 13
சைக்ளிங் டிராக்
4 3 4 11
வில்வித்தை
4 3 1 8
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
3 4 5 12
பெளலிங்
2 2 2 6
சாப்ட் டென்னிஸ்
2 2 2 6
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
2 1 1 4
மல்யுத்தம்
2 0 6 8
சைக்ளிங் ரோட்
2 0 0 2
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
1 4 1 6
பாராகிளைடிங்
1 2 2 5
மாடர்ன் பென்டத்லான்
1 2 1 4
நீச்சல்
1 1 4 6
தடகளம்
1 1 3 5
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
1 1 1 3
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
1 1 1 3
பாய்மரப் படகுப் போட்டி
1 1 1 3
கால்பந்து
1 0 1 2
ஹேன்ட் பால்
1 0 1 2
ஜூ ஜிட்சு
1 0 1 2
பேஸ்பால்
1 0 0 1
குத்துச்சண்டை
1 0 0 1
பளு தூக்குதல்
0 3 2 5
டைவிங்
0 2 3 5
கோல்ப்
0 2 1 3
டேபிள் டென்னிஸ்
0 1 3 4
வுஷு
0 1 2 3
ஈக்வஸ்டேரியன்
0 1 1 2
ரோலர் ஸ்கேட்
0 1 1 2
செபக்டக்ரா
0 1 1 2
வாலிபால்
0 1 1 2
கூடைப்பந்து 3x3
0 1 0 1
கபடி
0 1 0 1
டிரையத்லான்
0 1 0 1
கூடைப்பந்து
0 0 1 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
0 0 1 1
கராத்தே
0 0 1 1
ரக்பி செவன்ஸ்
0 0 1 1
ஸ்கேட்போர்ட்
0 0 1 1
டென்னிஸ்
0 0 1 1
விளையாட்டு expand_more
 • வில்வித்தை
 • தடகளம்
 • கூடைப்பந்து 3x3
 • பேஸ்பால்
 • பேட்மிண்டன்
 • கூடைப்பந்து
 • பெளலிங்
 • பீச் வாலிபால்
 • குத்துச்சண்டை
 • சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ்
 • கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • சைக்ளிங் ரோட்
 • கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • சைக்ளிங் டிராக்
 • டைவிங்
 • ஈக்வஸ்டேரியன்
 • கால்பந்து
 • கத்திச்சண்டை
 • ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • கோல்ப்
 • ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • ஹேன்ட் பால்
 • ஹாக்கி
 • ஜூ ஜிட்சு
 • ஜெட்ஸ்கி
 • ஜூடோ
 • கராத்தே
 • கபடி
 • மாடர்ன் பென்டத்லான்
 • பாராகிளைடிங்
 • துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • ரோலர் ஸ்கேட்
 • ரக்பி செவன்ஸ்
 • பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • செபக்டக்ரா
 • சாப்ட் டென்னிஸ்
 • துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • ஸ்கேட்போர்ட்
 • சாப்ட்பால்
 • ஸ்குவாஷ்
 • நீச்சல்
 • ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல்
 • டென்னிஸ்
 • டேக்வாண்டோ
 • டிரையத்லான்
 • டேபிள் டென்னிஸ்
 • வாலிபால்
 • பளு தூக்குதல்
 • நீர் போலோ
 • மல்யுத்தம்
 • வுஷு
வில்வித்தை
 • HYEJIN CHANG
 • BOMIN CHOI
 • YONGHEE CHOI
 • SUNG HO HONG
 • DONGHYUN IM
தடகளம்
 • CHANMI BAE
 • BYEONGKWANG CHOE
 • DONGHWI CHOE
 • KYUNGSUN CHOI
 • GYEONG AE GIM
கூடைப்பந்து 3x3
 • YOUNGJUN AN
 • GYUHEE CHOI
 • JINHEE KIM
 • JINYEONG KIM
 • NAKHYEON KIM
பேஸ்பால்
 • CHIHONG AN
 • WOOCHAN CHA
 • CHUNGYEON CHOI
 • JEONG CHOI
 • DEOKJU HAM
பேட்மிண்டன்
 • SEYOUNG AN
 • HANA BAEK
 • YUJUNG CHAE
 • SOLGYU CHOI
 • YOUNGWOONG HA
கூடைப்பந்து
 • Junyong Choi
 • Hoon Heo
 • Ilyoung Heo
 • Ung Heo
 • Junbeom Jeon
பெளலிங்
 • SEUNGJA BAEK
 • BOKEUM CHOI
 • BYUL HAN
 • HAE SOL HONG
 • HEEWON KANG
பீச் வாலிபால்
 • Ha Na Kim
 • Hongchan Kim
 • Hyunji Kim
 • Junyoung Kim
குத்துச்சண்டை
 • HAEJU CHOI
 • AEJI IM
 • INKYU KIM
 • JINJEA KIM
 • YECHAN LEE
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ்
 • SEUNGHO CHA
 • BEOMJUNG KIM
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • GWANGHEE CHO
 • JEONGHYUN CHO
 • JISUNG CHOI
 • MINJI CHOI
 • MINKYU CHOI
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • YOUJIN CHA
 • NAWOO CHOI
 • SEUNG BIN CHOI
 • JONGWON CHON
 • SEONGMIN EOM
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • SOONWOO KWON
 • BUMJIN YOO
சைக்ளிங் ரோட்
 • HYEONGMIN CHOE
 • DONGHYEOK CHOI
 • KYUNGGU JANG
 • SUJI JANG
 • DAEYEONG JOO
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • JAE HYEONG BAK
 • BEOM SOO KIM
 • DONG HEON LEE
 • MIN HYEONG SONG
சைக்ளிங் டிராக்
 • SEONJIN AN
 • SUNYOUNG CHO
 • CHAEBIN IM
 • JAEYEON IM
 • SUJI JANG
டைவிங்
 • EUNBI CHO
 • NAMI KIM
 • SUJI KIM
 • YEONGNAM KIM
 • HALIM KWON
ஈக்வஸ்டேரியன்
 • WON JAE HONG
 • CHUNPIL KIM
 • HYEOK KIM
 • KYUNSUB KIM
 • SEOK KIM
கால்பந்து
 • So Hyun Cho
 • Yumin Cho
 • Yuri Choe
 • Yeseul Choi
 • Chaerin Han
கத்திச்சண்டை
 • SONGOH CHAE
 • INJEONG CHOI
 • SOOYEON CHOI
 • BONGIL GU
 • TAEGYU HA
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • MIJU HAM
 • HANSOL KIM
 • JURY KIM
 • EUN JU LEE
 • HYEOKJUNG LEE
கோல்ப்
 • HOYOUNG CHOI
 • SEUNGBO JANG
 • YUNJI JEONG
 • DONGMIN KIM
 • HEEJEONG LIM
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • CHAEWOON KIM
 • JOOWON KIM
 • SEEUN LIM
 • GOEUN SEO
ஹேன்ட் பால்
 • Beom-Mun Choi
 • Sumin Choi
 • Boeun Gim
 • Miseul Han
 • Doyeop Hwang
ஹாக்கி
 • Hyoju An
 • Jongsuk Bae
 • Seulki Cheon
 • Eunji Cho
 • Hyejin Cho
ஜூ ஜிட்சு
 • MYENGSE HWANG
 • KIRA SUNG
ஜெட்ஸ்கி
 • JINWON KIM
 • SUNGMIN KIM
 • SUNGWON KIM
 • DAESOO LEE
 • MIN LEE
ஜூடோ
 • JOONSUNG AHN
 • BAUL AN
 • CHANGRIM AN
 • GUHAM CHO
 • DONGHAN GWAK
கராத்தே
 • TAEEUN AHN
 • JUYEONG GU
 • MUIL KIM
 • JIHWAN LEE
 • MEESEONG LIM
கபடி
 • DAHYE CHOI
 • TAEDEOK EOM
 • DONGJU HONG
 • HYEMIN HONG
 • JAEWON IM
மாடர்ன் பென்டத்லான்
 • WOONGTAE JUN
 • SEHEE KIM
 • SUNWOO KIM
 • JIHUN LEE
பாராகிளைடிங்
 • JINHEE BAEK
 • WOO YOUNG JANG
 • JINOH KIM
 • CHANGMIN LEE
 • CHULSOO LEE
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • DOSUB CHOI
 • YURI CHOI
 • SEOYEONG JEON
 • SEOYEONG JEON
 • YOO JIN JI
ரோலர் ஸ்கேட்
 • GWANGHO CHOI
 • SOOJI JANG
 • GEUNSEONG SON
 • GARAM YU
ரக்பி செவன்ஸ்
 • JIEUN BAEK
 • YONGHEUNG CHANG
 • SEULGI GWON
 • KUNKYU HAN
 • KYUNGHEE HEO
பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • BONGJIN CHAE
 • SA BIN CHUN
 • JEEMIN HA
 • CHANGJU KIM
 • DAJEONG KIM
செபக்டக்ரா
 • HANOUL BAE
 • JINA CHOI
 • SEUNGHYUN HONG
 • YONGKWAN HWANG
 • ANSOO IM
சாப்ட் டென்னிஸ்
 • SEOL BAEK
 • JEEHEON JEON
 • BEOMJUN KIM
 • DONGHOON KIM
 • JINWOONG KIM
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • DAEMYEONG AHN
 • SANGHEE BAE
 • MINHO CHEON
 • SEJONG CHO
 • YOUNGJEON CHOI
ஸ்கேட்போர்ட்
 • EUGENE CHOI
 • JUWON EUN
 • JAEJIN HAN
 • JIWOONG YU
சாப்ட்பால்
 • NAEHYE BAE
 • YUKA BAE
 • SEJIN JANG
 • DAERIM JEON
 • YOONYOUNG JEONG
ஸ்குவாஷ்
 • EUNTSCHAN AHN
 • YURA CHOE
 • HWAYEONG EUM
 • YOUNGJO KO
 • JIHYUN LEE
நீச்சல்
 • SEHYEON AN
 • SUYEON BACK
 • GYUCHEOL CHANG
 • SUNGJAE CHO
 • JUNGMIN CHOI
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல்
 • SEOYEON BAEK
 • JUNGYEON CHOI
 • YOUNGHEE JUNG
 • JUNHEE KIM
 • SOJIN KIM
டென்னிஸ்
 • JIHEE CHOI
 • HYEON CHUNG
 • NALAE HAN
 • SEONGCHAN HONG
 • SUNAM JEONG
டேக்வாண்டோ
 • GANGMIN CHO
 • DONGAH CHOI
 • YEOWON GWAK
 • MINAH HA
 • YEONGHUN HAN
டிரையத்லான்
 • MINHO HEO
 • YUNJUNG JANG
 • HYERIM JEONG
 • JIHWAN KIM
 • JIHONG LEE
டேபிள் டென்னிஸ்
 • HYOJOO CHOI
 • WOOJIN JANG
 • JIHEE JEON
 • YOUNG SIK JEOUNG
 • DONGHYUN KIM
வாலிபால்
 • Yongchan Bu
 • Minho Choi
 • Sunsoo Han
 • Minkyoung Hwang
 • TAEKEUI HWANG
பளு தூக்குதல்
 • YUMI CHO
 • EUNJI HAM
 • JUNGHOON HAN
 • YEONHAK JANG
 • KISAM JEONG
நீர் போலோ
 • Jinjae Choi
 • Minjong Chu
 • Daeyong Gwon
 • Hyomin Han
 • Byeongyoung Jung
மல்யுத்தம்
 • HYO CHUL CHO
 • BYUNGMIN GONG
 • JUNGWON HANG
 • EUN JU HWANG
 • EUNSIL JANG
வுஷு
 • SEUNGJAE CHO
 • GWANSIK HAM
 • JUNGWOOK HAM
 • MINJUN HONG
 • SUNGHYUN JO
பதக்க பட்டியல்
இடம்
நாடு
Gold Silver Bronze
மொத்தம்
1
CHN
132 92 65 289
2
JPN
75 56 74 205
3
KOR
49 58 70 177
4
INA
31 24 43 98
8
IND
15 24 30 69
+ மேலும்
சமீபத்திய செய்திகள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more