முகப்பு  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018  »  நாடுகள்  »  ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் சீனா

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2018ல் சீனா

 • தங்கம் - 132
 • வெள்ளி - 92
 • வெண்கலம் - 65
 • மொத்தம் - 289
விளையாட்டு மொத்தம்
நீச்சல்
19 17 14 50
தடகளம்
12 12 9 33
டைவிங்
10 6 0 16
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
10 3 0 13
வுஷு
10 2 0 12
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
9 1 0 10
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
8 5 5 18
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
8 5 2 15
டேபிள் டென்னிஸ்
5 3 0 8
கத்திச்சண்டை
3 6 2 11
பாய்மரப் படகுப் போட்டி
3 4 0 7
சைக்ளிங் டிராக்
3 2 2 7
பேட்மிண்டன்
3 1 2 6
பிரிட்ஜ்
3 1 2 6
மல்யுத்தம்
2 3 1 6
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
2 2 0 4
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
2 2 0 4
டென்னிஸ்
2 2 0 4
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
2 1 1 4
குத்துச்சண்டை
2 0 3 5
கூடைப்பந்து 3x3
2 0 0 2
கூடைப்பந்து
2 0 0 2
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல்
2 0 0 2
டேக்வாண்டோ
1 2 2 5
கராத்தே
1 2 0 3
வில்வித்தை
1 0 2 3
மாடர்ன் பென்டத்லான்
1 0 1 2
பீச் வாலிபால்
1 0 0 1
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ்
1 0 0 1
வாலிபால்
1 0 0 1
நீர் போலோ
1 0 0 1
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
0 2 3 5
கோல்ப்
0 2 2 4
டிரையத்லான்
0 1 1 2
சைக்ளிங் ரோட்
0 1 0 1
கால்பந்து
0 1 0 1
ஹேன்ட் பால்
0 1 0 1
ரோலர் ஸ்கேட்
0 1 0 1
ரக்பி செவன்ஸ்
0 1 0 1
ஜூடோ
0 0 4 4
சாப்ட் டென்னிஸ்
0 0 2 2
ஈக்வஸ்டேரியன்
0 0 1 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
0 0 1 1
ஹாக்கி
0 0 1 1
ஸ்கேட்போர்ட்
0 0 1 1
சாப்ட்பால்
0 0 1 1
விளையாட்டு expand_more
 • வில்வித்தை
 • தடகளம்
 • கூடைப்பந்து 3x3
 • பேஸ்பால்
 • பேட்மிண்டன்
 • கூடைப்பந்து
 • பெளலிங்
 • பிரிட்ஜ்
 • பீச் வாலிபால்
 • குத்துச்சண்டை
 • சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ்
 • கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • சைக்ளிங் ரோட்
 • கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • சைக்ளிங் டிராக்
 • டைவிங்
 • ஈக்வஸ்டேரியன்
 • கால்பந்து
 • கத்திச்சண்டை
 • ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • கோல்ப்
 • ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • ஹேன்ட் பால்
 • ஹாக்கி
 • ஜெட்ஸ்கி
 • ஜூடோ
 • கராத்தே
 • மாடர்ன் பென்டத்லான்
 • பாராகிளைடிங்
 • துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • ரோலர் ஸ்கேட்
 • ரக்பி செவன்ஸ்
 • பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • செபக்டக்ரா
 • சாப்ட் டென்னிஸ்
 • துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • ஸ்கேட்போர்ட்
 • சாப்ட்பால்
 • ஸ்குவாஷ்
 • நீச்சல்
 • ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல்
 • டென்னிஸ்
 • டேக்வாண்டோ
 • டிரையத்லான்
 • டேபிள் டென்னிஸ்
 • வாலிபால்
 • பளு தூக்குதல்
 • நீர் போலோ
 • மல்யுத்தம்
 • வுஷு
வில்வித்தை
 • HUI CAO
 • JIALUN LI
 • QUAN SUN
 • SHAOXUAN WEI
 • TIANYU XU
தடகளம்
 • LONG BAI
 • GE BIE
 • JUNQI CAI
 • SHUO CAO
 • TING CHEN
கூடைப்பந்து 3x3
 • GONG CHEN
 • DILIXIATI DILINA
 • GANGHUI HUA
 • WENWEI HUANG
 • JIAYIN JIANG
பேஸ்பால்
 • CHEN
 • JUNPENG CHEN
 • FUJIA CHU
 • ENTING CUI
 • XIAOLEI DU
பேட்மிண்டன்
 • YANYAN CAI
 • LONG CHEN
 • QINGCHEN CHEN
 • YUFEI CHEN
 • FANGJIE GAO
கூடைப்பந்து
 • Abudushalamu Abudurexiti
 • Yanyuhang Ding
 • Hanlin Dong
 • Shuo Fang
 • Xu Han
பெளலிங்
 • MINGYU CHI
 • JUN SU
 • HONGBO WANG
 • XINLIN WANG
 • LIYAN YANG
பிரிட்ஜ்
 • GANG CHEN
 • ZHONG FU
 • XU HOU
 • WEN HU
 • YAN HUANG
பீச் வாலிபால்
 • Mutailipu Aboduhalikejiang
 • Peng Gao
 • Yang Li
 • Fan Wang
 • Xinxin Wang
குத்துச்சண்டை
 • YUAN CHANG
 • JIANGUAN HU
 • MAIMAITITU ERSUN QIONG
 • JUN SHAN
 • TUOHETA ERBIEKE TANGLATIHAN
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ்
 • XIAOGANG LI
 • YAN LU
 • YUE SUN
 • YARU ZHANG
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட்
 • GE BAI
 • TINGKAI BU
 • WENXUAN CAI
 • CHEN
 • GUANGQIN CHEN
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங்
 • LIJUAN DENG
 • YURONG DUAN
 • CUILIAN HE
 • RONG JIANG
 • GUANGFENG LI
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக்
 • HONGFENG LI
 • XIANJING LYU
 • HAO MA
 • BIANWA YAO
சைக்ளிங் ரோட்
 • LIJUN BAI
 • HONGYU LIANG
 • JIANKUN LIU
 • YIKUI NIU
 • YIXIAN PU
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம்
 • FANGJIA CHEN
 • SHI CHEN
 • TONG LI
 • XIN QUAN
 • YE REN
சைக்ளிங் டிராக்
 • WENJUN BI
 • QIAOLIN CHEN
 • LIANG GUO
 • YUFANG GUO
 • YAKE HOU
டைவிங்
 • YUAN CAO
 • YANI CHANG
 • AISEN CHEN
 • YIWEN CHEN
 • CHENGMING LIU
ஈக்வஸ்டேரியன்
 • BIANBACIREN
 • BING GU
 • Alex HUA TIAN
 • ZHUOQIN HUANG
 • RUIJI LIANG
கால்பந்து
 • Xiaolin Bi
 • Yongjing Cao
 • Binbin Chen
 • Wei Chen
 • Zhechao Chen
கத்திச்சண்டை
 • QINGYUAN CHEN
 • CHAO DONG
 • YITING FU
 • MENGKAI HUANG
 • XINGXIN HUO
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • YILE CHEN
 • SHUDI DENG
 • QI LI
 • CHAOPAN LIN
 • JINRU LIU
கோல்ப்
 • MOHAN DU
 • CHENG JIN
 • YUXIN LIN
 • WENBO LIU
 • RUONING YIN
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • QI KANG
 • RONG SHANG
 • LINGYUN WANG
 • RAN YU
 • YATING ZHAO
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
 • DONG
 • LEI GAO
 • LINGLING LIU
 • SHOULI ZHU
ஹேன்ட் பால்
 • Xiaoling Lan
 • Xiaoqing Li
 • Yao Li
 • Yanqun Lin
 • Xiaomei Liu
ஹாக்கி
 • YANG CHEN
 • Yi Chen
 • Yi Chen
 • Qiuxia Cui
 • Wen Dan
ஜெட்ஸ்கி
 • XIAOWEI WANG
 • RONGHUA WU
ஜூடோ
 • BAYANDELIHEI
 • BUHEBILIGE
 • XUEMEI FENG
 • HAIYUAN GAO
 • YANAN JIANG
கராத்தே
 • HU CHEN
 • JIAMEI DING
 • MENGMENG GAO
 • FALI LI
 • ZEYUN MA
மாடர்ன் பென்டத்லான்
 • YUFEI BIAN
 • SHUHUAN LI
 • SHUAI LUO
 • MINGYU ZHANG
பாராகிளைடிங்
 • CHENNAN LI
 • SIMIN LI
 • JINGWEN LONG
 • LEI MA
 • HONGJI WANG
துடுப்புப் படகுப் போட்டி
 • FANG CHEN
 • SENSEN CHEN
 • YUNXIA CHEN
 • XUNMAN CHENG
 • JUN DAI
ரோலர் ஸ்கேட்
 • TAO CHEN
 • HUIYAN FANG
 • DAN GUO
 • JIAJUN TONG
ரக்பி செவன்ஸ்
 • KEYI CHEN
 • YONGQIANG CHEN
 • WENRU FENG
 • YUEYING GAO
 • YAOYAO GU
பாய்மரப் படகுப் போட்டி
 • KUN BI
 • HAO CHEN
 • JIAMING CHEN
 • PEINA CHEN
 • HAIYAN GAO
செபக்டக்ரா
 • YINPENG BAI
 • XU FAN
 • XINYU KANG
 • WEI WANG
 • JIAPENG YANG
சாப்ட் டென்னிஸ்
 • ZIXUAN FENG
 • YIN LIU
 • YUE MA
 • YUFEI WANG
 • YUANYI YU
துப்பாக்கிச் சுடுதல்
 • YITING BAI
 • BO CAO
 • YU DU
 • YU GAN
 • FEI HAN
ஸ்கேட்போர்ட்
 • QUNXIANG GAO
 • ZIXUAN HUI
 • JIAYI LOU
 • KUNKUN SUN
 • XIAOJUN XIANG
சாப்ட்பால்
 • YINAN CHAI
 • JIA CHEN
 • HUAN LI
 • QI LI
 • LILI LIU
ஸ்குவாஷ்
 • SIYU DUAN
 • JINYUE GU
 • XINRU HE
 • DONGJIN LI
நீச்சல்
 • YANHAN AI
 • JIWEN CAO
 • JIE CHEN
 • JUNYANG FENG
 • YUANHUI FU
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல்
 • HAO CHANG
 • YU FENG
 • LI GUO
 • TINGTING JIANG
 • WENWEN JIANG
டென்னிஸ்
 • YINGYING DUAN
 • MAOXIN GONG
 • ZHE LI
 • QIANG WANG
 • YAFAN WANG
டேக்வாண்டோ
 • LINGLONG CHEN
 • XIAOYI CHEN
 • TINGFENG DENG
 • PAN GAO
 • MINGDA HU
டிரையத்லான்
 • ZHIHANG JIANG
 • MINGXU LI
 • CHEN LIU
 • YIMING LIU
 • YI ZHANG
டேபிள் டென்னிஸ்
 • MENG CHEN
 • XINGTONG CHEN
 • ZHENDONG FAN
 • JINGKUN LIANG
 • GAOYUAN LIN
வாலிபால்
 • Jiajie Chen
 • Linyu Diao
 • Xia Ding
 • Fang Duan
 • Xiangyu Gong
பளு தூக்குதல்
 • GUIMING CHEN
 • LIJUN CHEN
 • WEI DENG
 • ZHIHUI HOU
 • DAYIN LI
நீர் போலோ
 • Jinghao Chen
 • Rui Chen
 • Xiao Chen
 • Yimin Chen
 • Zhongxian Chen
மல்யுத்தம்
 • SHENGFENG BI
 • ZHIWEI DENG
 • MINGHU LIU
 • LINGZHE MENG
 • QIANYU PANG
வுஷு
 • YINGYING CAI
 • ZHOULI CHEN
 • MENGJIAO GUO
 • JINGDE LI
 • MENGFAN LI
பதக்க பட்டியல்
இடம்
நாடு
Gold Silver Bronze
மொத்தம்
1
CHN
132 92 65 289
2
JPN
75 56 74 205
3
KOR
49 58 70 177
4
INA
31 24 43 98
8
IND
15 24 30 69
+ மேலும்
சமீபத்திய செய்திகள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more