ஆசிய விளையாட்டு 2018 பதக்க பட்டியல்

இடம்
நாடு
Gold Silver Bronze
மொத்தம்
1 arrow_drop_down
சீனா
132 92 65 289
சீனா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
நீச்சல் 19 17 14 50
தடகளம் 12 12 9 33
டைவிங் 10 6 0 16
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 10 3 0 13
வுஷு 10 2 0 12
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 9 1 0 10
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 8 5 5 18
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 8 5 2 15
டேபிள் டென்னிஸ் 5 3 0 8
கத்திச்சண்டை 3 6 2 11
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 3 4 0 7
சைக்ளிங் டிராக் 3 2 2 7
பேட்மிண்டன் 3 1 2 6
பிரிட்ஜ் 3 1 2 6
மல்யுத்தம் 2 3 1 6
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 2 2 0 4
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 2 2 0 4
டென்னிஸ் 2 2 0 4
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 1 1 4
குத்துச்சண்டை 2 0 3 5
கூடைப்பந்து 3x3 2 0 0 2
கூடைப்பந்து 2 0 0 2
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 2 0 0 2
டேக்வாண்டோ 1 2 2 5
கராத்தே 1 2 0 3
வில்வித்தை 1 0 2 3
மாடர்ன் பென்டத்லான் 1 0 1 2
பீச் வாலிபால் 1 0 0 1
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 1 0 0 1
வாலிபால் 1 0 0 1
நீர் போலோ 1 0 0 1
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 0 2 3 5
கோல்ப் 0 2 2 4
டிரையத்லான் 0 1 1 2
சைக்ளிங் ரோட் 0 1 0 1
கால்பந்து 0 1 0 1
ஹேன்ட் பால் 0 1 0 1
ரோலர் ஸ்கேட் 0 1 0 1
ரக்பி செவன்ஸ் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 4 4
சாப்ட் டென்னிஸ் 0 0 2 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 0 1 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 0 1 1
ஹாக்கி 0 0 1 1
ஸ்கேட்போர்ட் 0 0 1 1
சாப்ட்பால் 0 0 1 1
2 arrow_drop_down
ஜப்பான்
75 56 74 205
ஜப்பான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
நீச்சல் 19 20 13 52
ஜூடோ 9 3 1 13
தடகளம் 6 2 10 18
கராத்தே 4 0 2 6
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 4 0 0 4
ஸ்கேட்போர்ட் 3 2 0 5
ஈக்வஸ்டேரியன் 3 1 0 4
டிரையத்லான் 3 0 0 3
சைக்ளிங் டிராக் 2 3 4 9
சாப்ட் டென்னிஸ் 2 1 1 4
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 2 1 0 3
கத்திச்சண்டை 2 0 6 8
பெளலிங் 2 0 0 2
கோல்ப் 2 0 0 2
ஹாக்கி 2 0 0 2
மல்யுத்தம் 1 3 6 10
பேட்மிண்டன் 1 1 4 6
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 1 1 1 3
கால்பந்து 1 1 0 2
பாராகிளைடிங் 1 1 0 2
ரக்பி செவன்ஸ் 1 1 0 2
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 0 2 3
வில்வித்தை 1 0 1 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 1 0 0 1
சாப்ட்பால் 1 0 0 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 3 3 6
சைக்ளிங் ரோட் 0 2 2 4
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 0 2 0 2
செபக்டக்ரா 0 1 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 1 2
நீர் போலோ 0 1 1 2
கூடைப்பந்து 3x3 0 1 0 1
பேஸ்பால் 0 1 0 1
பீச் வாலிபால் 0 1 0 1
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 1 0 1
வுஷு 0 1 0 1
டென்னிஸ் 0 0 4 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 0 2 2
டேக்வாண்டோ 0 0 2 2
கூடைப்பந்து 0 0 1 1
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
டைவிங் 0 0 1 1
ஹேன்ட் பால் 0 0 1 1
சாம்போ 0 0 1 1
ஸ்குவாஷ் 0 0 1 1
பளு தூக்குதல் 0 0 1 1
3 arrow_drop_down
தென் கொரியா
49 58 70 177
தென் கொரியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கத்திச்சண்டை 6 3 6 15
டேக்வாண்டோ 5 5 2 12
ஜூடோ 4 6 3 13
சைக்ளிங் டிராக் 4 3 4 11
வில்வித்தை 4 3 1 8
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 3 4 5 12
பெளலிங் 2 2 2 6
சாப்ட் டென்னிஸ் 2 2 2 6
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 1 1 4
மல்யுத்தம் 2 0 6 8
சைக்ளிங் ரோட் 2 0 0 2
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 4 1 6
பாராகிளைடிங் 1 2 2 5
மாடர்ன் பென்டத்லான் 1 2 1 4
நீச்சல் 1 1 4 6
தடகளம் 1 1 3 5
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 1 1 1 3
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 1 1 1 3
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 1 1 1 3
கால்பந்து 1 0 1 2
ஹேன்ட் பால் 1 0 1 2
ஜூ ஜிட்சு 1 0 1 2
பேஸ்பால் 1 0 0 1
குத்துச்சண்டை 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 0 3 2 5
டைவிங் 0 2 3 5
கோல்ப் 0 2 1 3
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 3 4
வுஷு 0 1 2 3
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 1 1 2
ரோலர் ஸ்கேட் 0 1 1 2
செபக்டக்ரா 0 1 1 2
வாலிபால் 0 1 1 2
கூடைப்பந்து 3x3 0 1 0 1
கபடி 0 1 0 1
டிரையத்லான் 0 1 0 1
கூடைப்பந்து 0 0 1 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
ரக்பி செவன்ஸ் 0 0 1 1
ஸ்கேட்போர்ட் 0 0 1 1
டென்னிஸ் 0 0 1 1
4 arrow_drop_down
இந்தோனேஷியா
31 24 43 98
இந்தோனேஷியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பென்காக் சிலாட் 14 0 1 15
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 3 2 1 6
பேட்மிண்டன் 2 2 4 8
பாராகிளைடிங் 2 1 3 6
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 2 0 1 3
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 2 2 5
செபக்டக்ரா 1 1 3 5
வுஷு 1 1 3 5
ஜெட்ஸ்கி 1 1 1 3
பளு தூக்குதல் 1 1 1 3
கராத்தே 1 0 3 4
டென்னிஸ் 1 0 0 1
டேக்வாண்டோ 1 0 0 1
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 3 2 5
ஸ்கேட்போர்ட் 0 2 2 4
தடகளம் 0 2 1 3
சாப்ட் டென்னிஸ் 0 1 3 4
பீச் வாலிபால் 0 1 2 3
வில்வித்தை 0 1 1 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 0 1 1 2
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 1 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
பிரிட்ஜ் 0 0 4 4
குத்துச்சண்டை 0 0 2 2
குராஷ் 0 0 1 1
5 arrow_drop_down
உஸ்பெகிஸ்தான்
21 24 25 70
உஸ்பெகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
குராஷ் 6 2 4 12
குத்துச்சண்டை 5 2 0 7
மல்யுத்தம் 2 1 3 6
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 1 3 4 8
டேக்வாண்டோ 1 3 2 6
பளு தூக்குதல் 1 2 2 5
தடகளம் 1 2 1 4
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 2 1 4
சாம்போ 1 1 2 4
ஜூடோ 1 0 3 4
டென்னிஸ் 1 0 0 1
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 2 0 2
கராத்தே 0 1 2 3
சைக்ளிங் ரோட் 0 1 0 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 1 0 1
வுஷு 0 1 0 1
பென்காக் சிலாட் 0 0 1 1
6 arrow_drop_down
ஈரான்
20 20 22 62
ஈரான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
மல்யுத்தம் 5 0 3 8
வுஷு 2 4 0 6
கராத்தே 2 3 3 8
டேக்வாண்டோ 2 3 2 7
பளு தூக்குதல் 2 1 1 4
தடகளம் 2 1 0 3
கபடி 2 0 0 2
குராஷ் 1 1 2 4
ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் 1 0 0 1
வாலிபால் 1 0 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 3 1 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 1 2 3
கத்திச்சண்டை 0 1 1 2
ஜூடோ 0 1 1 2
கூடைப்பந்து 0 1 0 1
வில்வித்தை 0 0 1 1
கூடைப்பந்து 3x3 0 0 1 1
பென்காக் சிலாட் 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
நீர் போலோ 0 0 1 1
7 arrow_drop_down
தைபே
17 19 31 67
தைபே - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கராத்தே 2 1 2 5
வில்வித்தை 2 1 1 4
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 1 1 4
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 2 1 1 4
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 2 1 0 3
ரோலர் ஸ்கேட் 2 0 1 3
பிரிட்ஜ் 1 2 1 4
பேட்மிண்டன் 1 1 2 4
சாப்ட் டென்னிஸ் 1 1 2 4
பளு தூக்குதல் 1 1 0 2
டேக்வாண்டோ 1 0 3 4
தடகளம் 0 2 0 2
பெளலிங் 0 1 2 3
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 0 1 1 2
சைக்ளிங் டிராக் 0 1 1 2
டென்னிஸ் 0 1 1 2
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 0 1 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 1 0 1
சாப்ட்பால் 0 1 0 1
குத்துச்சண்டை 0 0 2 2
ஜூடோ 0 0 2 2
குராஷ் 0 0 2 2
வுஷு 0 0 2 2
பேஸ்பால் 0 0 1 1
கபடி 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
வாலிபால் 0 0 1 1
8 arrow_drop_down
இந்தியா
15 24 30 69
இந்தியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 7 10 2 19
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 2 4 3 9
மல்யுத்தம் 2 0 1 3
பிரிட்ஜ் 1 0 2 3
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 0 2 3
டென்னிஸ் 1 0 2 3
குத்துச்சண்டை 1 0 1 2
வில்வித்தை 0 2 0 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 2 0 2
ஸ்குவாஷ் 0 1 4 5
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 0 1 2 3
பேட்மிண்டன் 0 1 1 2
ஹாக்கி 0 1 1 2
கபடி 0 1 1 2
குராஷ் 0 1 1 2
வுஷு 0 0 4 4
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 2 2
செபக்டக்ரா 0 0 1 1
9 arrow_drop_down
கஜகஸ்தான்
15 17 44 76
கஜகஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 2 4 1 7
ஜூ ஜிட்சு 2 0 3 5
சாம்போ 2 0 3 5
சைக்ளிங் ரோட் 2 0 0 2
ரிதமிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 2 0 0 2
தடகளம் 1 1 5 7
ஜூடோ 1 1 3 5
கராத்தே 1 1 1 3
நீர் போலோ 1 1 0 2
கத்திச்சண்டை 1 0 2 3
மல்யுத்தம் 0 4 6 10
குத்துச்சண்டை 0 2 0 2
டேக்வாண்டோ 0 1 4 5
டென்னிஸ் 0 1 2 3
டிரையத்லான் 0 1 0 1
நீச்சல் 0 0 4 4
சைக்ளிங் டிராக் 0 0 2 2
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 0 0 1 1
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 0 0 1 1
டிராம்போலின் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 0 0 1 1
குராஷ் 0 0 1 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 0 1 1
ரக்பி செவன்ஸ் 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 0 0 1 1
10 arrow_drop_down
வட கொரியா
12 12 13 37
வட கொரியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பளு தூக்குதல் 8 1 1 10
மல்யுத்தம் 2 1 2 5
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 1 2 3 6
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 0 2
குத்துச்சண்டை 0 3 1 4
டைவிங் 0 1 3 4
ஜூடோ 0 1 1 2
வில்வித்தை 0 1 0 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 1 0 1
தடகளம் 0 0 1 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் நீச்சல் 0 0 1 1
11 arrow_drop_down
பஹ்ரைன்
12 7 7 26
பஹ்ரைன் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 12 6 7 25
ஹேன்ட் பால் 0 1 0 1
12 arrow_drop_down
தாய்லாந்து
11 16 46 73
தாய்லாந்து - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
செபக்டக்ரா 4 0 0 4
பாராகிளைடிங் 2 1 1 4
டேக்வாண்டோ 2 0 2 4
ஜெட்ஸ்கி 1 2 2 5
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 0 2
சைக்ளிங் டிராக் 1 0 0 1
தடகளம் 0 3 1 4
பென்காக் சிலாட் 0 2 5 7
பளு தூக்குதல் 0 1 6 7
குத்துச்சண்டை 0 1 5 6
சைக்ளிங் மெளன்டைன்பைக் 0 1 2 3
பிரிட்ஜ் 0 1 1 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 0 1 0 1
டென்னிஸ் 0 1 0 1
வாலிபால் 0 1 0 1
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 0 3 3
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 0 0 3 3
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 0 2 2
கேனோ/கயாக் ஸ்லாலோம் 0 0 2 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 0 2 2
ஜூடோ 0 0 2 2
கூடைப்பந்து 3x3 0 0 1 1
பேட்மிண்டன் 0 0 1 1
சைக்ளிங் ரோட் 0 0 1 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
கபடி 0 0 1 1
வுஷு 0 0 1 1
13 arrow_drop_down
ஹாங்காங், சீனா
8 18 20 46
ஹாங்காங், சீனா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
சைக்ளிங் டிராக் 3 4 0 7
ஸ்குவாஷ் 2 2 0 4
ஈக்வஸ்டேரியன் 1 0 0 1
ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 1 0 0 1
ரக்பி செவன்ஸ் 1 0 0 1
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 0 3 0 3
கத்திச்சண்டை 0 2 6 8
பிரிட்ஜ் 0 2 2 4
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 0 1 2 3
நீச்சல் 0 1 2 3
வுஷு 0 1 1 2
பேட்மிண்டன் 0 1 0 1
பெளலிங் 0 1 0 1
கராத்தே 0 0 2 2
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 2 2
தடகளம் 0 0 1 1
சைக்ளிங் ரோட் 0 0 1 1
டிரையத்லான் 0 0 1 1
14 arrow_drop_down
மலேசியா
7 13 16 36
மலேசியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பெளலிங் 2 2 0 4
ஸ்குவாஷ் 2 1 2 5
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 1 1 3 5
சைக்ளிங் டிராக் 1 1 1 3
செபக்டக்ரா 1 1 0 2
பென்காக் சிலாட் 0 4 4 8
டைவிங் 0 1 3 4
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 1 0 1
ஹாக்கி 0 1 0 1
வில்வித்தை 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
15 arrow_drop_down
கத்தார்
6 4 3 13
கத்தார் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 4 2 1 7
பீச் வாலிபால் 1 0 0 1
ஹேன்ட் பால் 1 0 0 1
ஈக்வஸ்டேரியன் 0 1 1 2
பளு தூக்குதல் 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
16 arrow_drop_down
மங்கோலியா
5 9 11 25
மங்கோலியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
மல்யுத்தம் 2 1 3 6
சாம்போ 1 2 1 4
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 1 1 3
குத்துச்சண்டை 1 1 0 2
ஜூடோ 0 2 5 7
குராஷ் 0 2 0 2
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
17 arrow_drop_down
வியட்நாம்
4 16 18 38
வியட்நாம் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பென்காக் சிலாட் 2 7 3 12
தடகளம் 1 1 3 5
துடுப்புப் படகுப் போட்டி 1 1 0 2
வுஷு 0 2 3 5
பளு தூக்குதல் 0 2 0 2
செபக்டக்ரா 0 1 2 3
நீச்சல் 0 1 1 2
கராத்தே 0 1 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
குராஷ் 0 0 1 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
18 arrow_drop_down
Singapore
4 4 14 22
Singapore - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
நீச்சல் 2 1 3 6
பாய்மரப் படகுப் போட்டி 1 0 1 2
பிரிட்ஜ் 1 0 0 1
பென்காக் சிலாட் 0 2 3 5
ஜூ ஜிட்சு 0 1 0 1
பெளலிங் 0 0 2 2
செபக்டக்ரா 0 0 2 2
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 0 1 1
கத்திச்சண்டை 0 0 1 1
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 1 1
19 arrow_drop_down
பிலிப்பைன்ஸ்
4 2 15 21
பிலிப்பைன்ஸ் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கோல்ப் 2 0 1 3
ஸ்கேட்போர்ட் 1 0 0 1
பளு தூக்குதல் 1 0 0 1
குத்துச்சண்டை 0 1 2 3
ஜூடோ 0 1 0 1
பென்காக் சிலாட் 0 0 4 4
டேக்வாண்டோ 0 0 3 3
வுஷு 0 0 2 2
சைக்ளிங் பிஎம்எக்ஸ் 0 0 1 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
20 arrow_drop_down
ஐக்கிய அரசு அமீரகம்
3 6 5 14
ஐக்கிய அரசு அமீரகம் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜூ ஜிட்சு 2 5 2 9
ஜெட்ஸ்கி 1 1 0 2
கால்பந்து 0 0 1 1
ஜூடோ 0 0 1 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 0 1 1
21 arrow_drop_down
குவைத்
3 1 2 6
குவைத் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கராத்தே 1 1 0 2
ஈக்வஸ்டேரியன் 1 0 0 1
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 0 1
தடகளம் 0 0 1 1
குராஷ் 0 0 1 1
22 arrow_drop_down
கிர்கிஸ்தான்
2 6 12 20
கிர்கிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜூ ஜிட்சு 1 1 2 4
தடகளம் 1 1 0 2
மல்யுத்தம் 0 4 4 8
ஜூடோ 0 0 2 2
பென்காக் சிலாட் 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
பளு தூக்குதல் 0 0 1 1
23 arrow_drop_down
ஜோர்டன்
2 1 9 12
ஜோர்டன் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜூ ஜிட்சு 1 1 3 5
டேக்வாண்டோ 1 0 3 4
கராத்தே 0 0 2 2
குத்துச்சண்டை 0 0 1 1
24 arrow_drop_down
கம்போடியா
2 0 1 3
கம்போடியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஜெட்ஸ்கி 1 0 1 2
ஜூ ஜிட்சு 1 0 0 1
25 arrow_drop_down
சவுதி அரேபியா
1 2 3 6
சவுதி அரேபியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
ஈக்வஸ்டேரியன் 1 0 1 2
கராத்தே 0 1 1 2
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 0 1 0 1
தடகளம் 0 0 1 1
26 arrow_drop_down
Macau, China
1 2 2 5
Macau, China - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
வுஷு 1 1 0 2
கராத்தே 0 1 1 2
டிரையத்லான் 0 0 1 1
27 arrow_drop_down
ஈராக்
1 2 0 3
ஈராக் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பளு தூக்குதல் 1 1 0 2
தடகளம் 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
Korea
1 1 2 4
Korea - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 1 0 2 3
கூடைப்பந்து 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
Lebanon
1 1 2 4
Lebanon - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
துப்பாக்கிச் சுடுதல் 1 0 1 2
மல்யுத்தம் 0 1 0 1
டேக்வாண்டோ 0 0 1 1
30 arrow_drop_down
தஜிகிஸ்தான்
0 4 3 7
தஜிகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
சாம்போ 0 1 1 2
தடகளம் 0 1 0 1
கனோ/கயாக் ஸ்பிரிண்ட் 0 1 0 1
குராஷ் 0 1 0 1
ஜூடோ 0 0 2 2
31 arrow_drop_down
லாவோஸ்
0 2 3 5
லாவோஸ் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பென்காக் சிலாட் 0 1 2 3
செபக்டக்ரா 0 1 1 2
32 arrow_drop_down
துர்க்மெனிஸ்தான்
0 1 2 3
துர்க்மெனிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பளு தூக்குதல் 0 1 0 1
ஜூ ஜிட்சு 0 0 1 1
மல்யுத்தம் 0 0 1 1
33 arrow_drop_down
நேபாளம்
0 1 0 1
நேபாளம் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
பாராகிளைடிங் 0 1 0 1
34 arrow_drop_down
பாகிஸ்தான்
0 0 4 4
பாகிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 0 0 1 1
கராத்தே 0 0 1 1
கபடி 0 0 1 1
ஸ்குவாஷ் 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
ஆப்கானிஸ்தான்
0 0 2 2
ஆப்கானிஸ்தான் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
குராஷ் 0 0 1 1
வுஷு 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
மியான்மர்
0 0 2 2
மியான்மர் - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
செபக்டக்ரா 0 0 1 1
வுஷு 0 0 1 1
37 arrow_drop_down
சிரியா
0 0 1 1
சிரியா - பதக்க பட்டியல் மேலும்chevron_right
தடகளம் 0 0 1 1
சமீபத்திய செய்திகள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more